węglarstwo co to znaczy

Definicja WĘGLARSTWO biografia. początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy

Co znaczy WĘGLARSTWO

Czym jest WĘGLARSTWO: karbonaryzm; ruch rewolucyjny w Europie; powstał na początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy spiskowe absolutyzmu i utworzenia republiki demokratycznej; polskimi karbonariuszami byli: T. Krępowiecki, S. Goszczyński, S. Konarski, S. Worcell, J. Lelewel.

Słownik WYSOCKI PIOTR:
Historia podpułkownik, działacz niepodległościowy; jako instruktor w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie założył sekretny związek zwany Sprzysiężeniem Wysockiego (Sprzysiężenie Podchorążych); na czele węglarstwo.
Słownik WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON):
Historia organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność powołania WRON; w jej skład węglarstwo.
Słownik WIELECI:
Historia słowiańskie zamieszkujące pomiędzy dolną Odrą a Łabą; W VIII-IX w. stawiali opór ekspansji monarchii Karola Wielkiego; w IX/X w. 4 kluczowe plemiona utworzyły Związek Wielecki ze stolicą w węglarstwo.
Słownik WARCISŁAW I:
Historia Pomorza Zachodniego; W 1122 uznał się lennikiem Bolesława Krzywoustego, w zamian otrzymując pomoc polską w zjednoczeniu Pomorza; w 1127 próbował bez powodzenia zrzucić zwierzchność polską; zgodził węglarstwo.
Słownik WYPISZCZYCY:
Historia KOZACY węglarstwo.

Definicje jak węglarstwo w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: