węglarstwo co to znaczy

Definicja WĘGLARSTWO biografia. początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy

Co znaczy WĘGLARSTWO

Czym jest WĘGLARSTWO: karbonaryzm; ruch rewolucyjny w Europie; powstał na początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy spiskowe absolutyzmu i utworzenia republiki demokratycznej; polskimi karbonariuszami byli: T. Krępowiecki, S. Goszczyński, S. Konarski, S. Worcell, J. Lelewel.

Słownik WAZOWIE:
Historia szwedzka wywodząca się od Gustawa Eriksona Wazy (herb Vasa - snopek), który po stworzeniu antyduńskim został królem Szwecji; Wazowie na tronie polskim jako władcy elekcyjni zasiadali w l. 1587-1668 węglarstwo.
Słownik WŁADYSŁAW JAGIELLOŃCZYK:
Historia Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki; władca czeski od 1471 i węgierski od 1490; w 1515 na zjeździe w Wiedniu z udziałem Zygmunta I Starego i cesarza Maksymiliana Habsburga uznał prawa do węglarstwo.
Słownik WIELKI MANIFEST TDP:
Historia uchwalony w 1836; był programem liberalnym, umiarkowanym i antyrewolucyjnym; walkę o niepodległość TDP opierało na własnych siłach narodu; przyszły ustrój miał być republiką parlamentarną węglarstwo.
Słownik WOJNY ŚLˇSKIE:
Historia kryzysie dynastycznym w Austrii spowodowanym sankcją pragmatyczną Prusy pod wodzą króla Fryderyka II Hohenzollerna pokonały Austriaków w bitwie pod Małujowicami, co zapoczątkowało wojnę węglarstwo.
Słownik WYSTAWA ZIEM ODZYSKANYCH:
Historia ZIEMIE ODZYSKANE węglarstwo.

Definicje jak węglarstwo w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: