rudolf weigel co to znaczy

Definicja WEIGEL RUDOLF biografia. l. 1920-1939 prof. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie

Co znaczy WEIGEL RUDOLF

Czym jest WEIGEL RUDOLF: (1883-1957) - zoolog i bakteriolog; od 1930 członek PAU; w l. 1920-1939 prof. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie, 1945-1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1948-1957 Uniwersytetu w Poznaniu; opisał zarazek duru plamistego i opracował szczepionkę przeciwko tej chorobie.

Słownik WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA:
Historia gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem wersalskim; Niemcy wstrzymały import weigel rudolf.
Słownik WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
Historia klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512 weigel rudolf.
Słownik WYSZYŃSKI STEFAN:
Historia arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem podpisał w 1950 porozumienie weigel rudolf.
Słownik WAZOWIE:
Historia szwedzka wywodząca się od Gustawa Eriksona Wazy (herb Vasa - snopek), który po stworzeniu antyduńskim został królem Szwecji; Wazowie na tronie polskim jako władcy elekcyjni zasiadali w l. 1587-1668 weigel rudolf.
Słownik WARSKI ADOLF:
Historia zobacz WARSZAWSKI ADOLF weigel rudolf.

Definicje jak weigel rudolf w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: