wenedowie co to znaczy

Definicja WENEDOWIE biografia. rzymskim, wzmiankowany w dziełach starożytnych (Tacyt, Ptolemeusz

Co znaczy WENEDOWIE

Czym jest WENEDOWIE: (Wenetowie) - lud zamieszkujący ziemie polskie w okresie rzymskim, wzmiankowany w dziełach starożytnych (Tacyt, Ptolemeusz), utożsamiany czasami z ludnością prasłowiańską.

Słownik WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH:
Historia i rewolucyjne na ziemiach polskich w 1848; W Ogromnym Księstwie Poznańskim stworzenie wielkopolskie; w innych częściach zaboru pruskiego doszło do wystąpień chłopów śląskich przeciw regulacjom wenedowie.
Słownik WAŁ POMORSKI:
Historia II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy wenedowie.
Słownik WICI:
Historia zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wenedowie.
Słownik WILKIERZ:
Historia ustawy regulujące stosunki wewnętrzne w miastach albo wsiach lokowanych na prawie niemieckim wenedowie.
Słownik WITOLD:
Historia Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i wsparł jego starania o tron wenedowie.

Definicje jak wenedowie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: