wersal co to znaczy

Definicja WERSAL biografia. 1920 traktatów kończących I wojnę światową, został podpisany 28 VI 1919

Co znaczy WERSAL

Czym jest WERSAL: traktat pokojowy 1919 - najważniejszy z zawartych w l. 1919-1920 traktatów kończących I wojnę światową, został podpisany 28 VI 1919 poprzez zwycięskie państwa Ententy i pokonane Niemcy; Wszedł w życie 10 I 1920; w kwestii polskiej przewidywał: uznanie poprzez Niemcy niepodległości Polski, zwrot zagarniętych ziem Wielkopolski ( stworzenie wielkopolskie) i Pomorza Gdańskiego, jednak bez Gdańska, na obszarze którego utworzono Wolne Miasto Gdańsk i nakazywał przeprowadzenie plebiscytów w kwestii granic na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku; zawierał również postanowienia dotyczące powołania Ligi Narodów, której Polska została członkiem; ponadto nałożył między innymi na Polskę wymóg ochrony mniejszości "pod gwarancją Ligi Narodów" w tak zwany małym traktacie wersalskim (właśc. Traktacie pomiędzy kluczowymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską), stanowiącym załącznik nr 3 do wersalskiego traktatu pokojowego; nakładał on wymóg zapewnienia wszystkim obywatelom bez względu na język i wyznanie całkowitej równości wobec prawa i w życiu publicznym i zagwarantowania im szkolnictwa w ojczystym języku, a w razie szykan mniejszości ( mniejszości narodowe w II RP) mogły odwoływać się do Ligi Narodów albo Trybunału Sprawiedliwości w Hadze; traktat mniejszościowy został wypowiedziany poprzez Polskę 13 IX 1934; traktat wersalski został w imieniu RP podpisany poprzez R. Dmowskiego i I. Paderewskiego.

Słownik WYSZEHRAD:
Historia 1335 z udziałem Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł się praw do tronu polskiego (za 20 tys. kóp groszy praskich); Jan i Karol Robert wersal.
Słownik WYSZYŃSKI STEFAN:
Historia arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem podpisał w 1950 porozumienie wersal.
Słownik WOJ:
Historia w okresie państwa pierwszych Piastów członek drużyny książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji z wojów wykształcił się stan rycerski wersal.
Słownik WOJEWODA:
Historia pierwotnie najwyższy urząd wojskowo-dworski; dowodził w zastępstwie władcy wojskiem i sprawował sądy; od XIV w. przekształca się w najwyższego urzędnika ziemskiego na terenie kształtujących się wersal.
Słownik WAPOWSKI BERNARD:
Historia historyk, kartograf; historiograf Zygmunta I Starego; autor zachowanej we fragmentach kroniki doprowadzonej do 1535; znany jako twórca mapy Sarmacji i pierwszej mapy Polski (oryginał zaginął wersal.

Definicje jak wersal w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: