wettinowie co to znaczy

Definicja WETTINOWIE biografia. i Saksonii; jej założycielem był elektor saski Fryderyk I Kłótnik

Co znaczy WETTINOWIE

Czym jest WETTINOWIE: (Wettynowie) - dynastia panująca kolejno w Miśni, Turyngii i Saksonii; jej założycielem był elektor saski Fryderyk I Kłótnik (1423-1428); Wettinowie z Saksonii uzyskali w XV w. prawo obierania cesarzy (tytuł elektora Rzeszy); na tronie polskim jako władcy elekcyjni zasiadali kolejno August II Wettin 1697-1733 i August III Wettin 1733-1763; w Konstytucji 3 Maja uznano ich za dynastię dziedziczną w Polsce; w Księstwie Warszawskim elektor Fryderyk August dostał w związku z tym tytuł księcia warszawskiego.

Słownik WYSPIAŃSKI STANISŁAW:
Historia malarz, dramatopisarz, pisarz; największy w okolicy polskich romantyków twórca dramatyczny; był pionierem nowoczesnych form teatralnych; autor między innymi dramatów: Bolesław Śmiały, Noc listopadowa wettinowie.
Słownik WŁADYSŁAW OPOLCZYK:
Historia książę opolski od 1356, wieluński od 1370 i dobrzyński od 1378; zrobił karierę na dworze polskim za panowania Ludwika Węgierskiego: od 1372 zarządca Rusi Czerwonej (Halickiej), 1377-78 po wyjeździe wettinowie.
Słownik WALNA RADA:
Historia KONFEDERACJA wettinowie.
Słownik WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 1831:
Historia Stworzenie LISTOPADOWE wettinowie.
Słownik WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK:
Historia Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej; W 1434 wybrany na króla Polski, nie mniej jednak faktyczna władza była w rękach Zbigniewa Oleśnickiego; w 1439 po śmierci Albrechta II Habsburga wybrany wettinowie.

Definicje jak wettinowie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: