wici co to znaczy

Definicja WICI biografia. zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Co znaczy

Co znaczy WICI

Czym jest WICI: zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Słownik WOLNA WSZECHNICA POLSKA:
Historia wyższa; powstała w 1919 z przekształcenia Towarzystwa Kursów Naukowych; posiadała wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauk politycznych i socjalnych, pedagogiczny; od 1927 istniał jej wici.
Słownik WIELKOPOLSKA:
Historia dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych Piastów; Poznań i Gniezno wici.
Słownik WIELKA NOWENNA:
Historia program ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w czasie uroczystości Bożego Ciała w 1957; zakładał odnowę wartości religijnych, moralnych i narodowych dla uczczenia Milenium chrztu Polski w 1966 wici.
Słownik WĘDRÓWKI LUDÓW:
Historia ogromnych migracji ludów, zapoczątkowany w V w. naporem turskich Hunów na stepy nadczarnomorskie, co wywołało napór ludów germańskich na granice Cesarstwa Rzymskiego; W migracji tej od V/VI w. wzięli wici.
Słownik WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN):
Historia konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano realizację programu RJN z 1944 wici.

Definicje jak wici w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: