emigracja wielka co to znaczy

Definicja WIELKA EMIGRACJA biografia. około 9 tys. osób, z czego przewarzająca część stanowiła

Co znaczy WIELKA EMIGRACJA

Czym jest WIELKA EMIGRACJA: emigracja polityczna po stworzeniu listopadowym; liczyła około 9 tys. osób, z czego przewarzająca część stanowiła szlachta; nazwana ogromną z racji na rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i kulturalnym społeczeństwa polskiego; największe skupisko emigrantów znajdowało się we Francji; w l. 1832-1833 zostali umieszczeni w pięciu tak zwany zakładach (dépôt) w Avignon, Besançon, Chateauroux, Bourges i Le Pay; reszta przebywała w Belgii, Anglii, Szwajcarii; na czele obozu konserwatywnego stał Hotel Lambert, w skład obozu demokratycznego wchodziły KNP i TDP; skrajną lewicę reprezentował Lud Polski; organizacje odegrały sporą rolę w tworzeniu konspiracji w państwie dzięki emisariuszy; po Wiośnie Ludów powiększyła się liczba emigrantów; nie wpłynęło to jednak na aktywizację organizacji; skończyła działalność przed wybuchem stworzenia styczniowego.

Słownik WASZKOWSKI ALEKSANDER:
Historia 1841-1865) - działacz spiskowy; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik m. Warszawy od 10 XII 1863; w XII 1864 aresztowany i skazany na śmierć wielka emigracja.
Słownik WORCELL STANISŁAW GABRIEL:
Historia działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem; wysiedlony z Francji za kontakty wielka emigracja.
Słownik WARNA:
Historia bitwa - rozegrała się 10 XI 1444 pomiędzy wojskami węgierskimi a tureckimi, zakończona pogromem wojsk węgierskich, gdzie zginął władca Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk wielka emigracja.
Słownik WOŁYŃ:
Historia pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi od XI w. odrębne księstwo; nareszcie XII w. połączone wielka emigracja.
Słownik WARMIA:
Historia Wiślanym, od Pasłęki do Pregoły, zamieszkała pierwotnie poprzez pruskie plemię Warmów; podbita poprzez Zakon Krzyżacki w XIII w.; w 1243 utworzono diecezję warmińską w Braniewie, której biskupi wielka emigracja.

Definicje jak wielka emigracja w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: