gospodarczy kryzys wielki co to znaczy

Definicja WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY biografia. świat; W Polsce symptomy kryzysu dały o sobie znać

Co znaczy WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY

Czym jest WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY: załamanie gospodarki światowej, które w 1929 objęło cały świat; W Polsce symptomy kryzysu dały o sobie znać na większą skalę na początku 1930; wobec nadprodukcji nastąpiło załamanie się produkcji przemysłowej (najniższy poziom osiągnęła w 1932-54 punkt wobec 100 punkt w 1928), co pociągnęło za sobą spadek o 2/3 cen artykułów rolniczych, bezrobocie (w 1931-500 tys.) i ucieczkę kapitału zagranicznego; wytwór narodowy brutto spadł w 1932 do 50% stanu z 1928; ciężka przypadek materialna wywołała ostry kryzys socjalny, który objawił się licznymi strajkami i walką polityczną ( Centrolew); władze państwowe dopiero w 1932 opracowały program naprawczy, gdzie ważną rolę odegrało odejście od finansowej polityki deflacyjnej, przyrost interwencjonizmu państwowego (etatyzm), rozbudowa programu robót publicznych i zbrojenia; od 1934 rozpoczęło się stopniowe polepszenie koniunktury gospodarczej, przyspieszone od 1936, między innymi z powodu wzrostu nakładów na obronność ( COP).

Słownik WARYŃSKI LUDWIK TADEUSZ:
Historia działacz i ideolog ruchu robotniczego; Współtwórca kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim; twórca programu brukselskiego; próbował założyć sekretną organizację socjalistyczną we Lwowie 1879; po wielki kryzys gospodarczy.
Słownik WSCHOWA:
Historia miasto na pograniczu wielkopolsko-śląskim, przechodzące w XI-XIV w. z jednej dzielnicy do drugiej; na trwale połączona z Wielkopol ską poprzez Kazimierza Wielkiego w 1343 wielki kryzys gospodarczy.
Słownik WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809:
Historia ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J. Poniatowski zajął znaczną wielki kryzys gospodarczy.
Słownik WICI:
Historia zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wielki kryzys gospodarczy.
Słownik WIELOPOLSKI ALEKSANDER:
Historia hrabia, konserwatywny polityk w Królestwie Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na sejm; występował przeciw kontynuowaniu wojny z Rosją; w 1846 wystosował list do kanclerza wielki kryzys gospodarczy.

Definicje jak wielki kryzys gospodarczy w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: