litewskie księstwo wielkie co to znaczy

Definicja WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE biografia. zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł

Co znaczy WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE

Czym jest WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE: kraj, któremu początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie (1251-1253); trwały organizm zbudował dopiero na początku XIV w. Giedymin, który rozszerzył granice kosztem osłabionych księstw ruskich na wschodzie i południu, równocześnie zmuszony był do odpierania wzrastającego zagrożenia ze strony Zakonu Krzyżackiego; jego politykę kontynuowali jego współrządzący synowie Kiejstut i Olgierd; na podstawie umowy zawartej w 1385 poprzez Jagiełłę w Krewie doszło do unii polsko-litewskiej; w 1569 w celu wymuszenia unii w Lublinie Zygmunt August przyłączył pd.-zach. część (Podlasie, Wołyń, Kijowszczyznę i Bracławszczyznę) Wielkiego Księstwa do Korony Polskiej; po 1569 stanowiło równorzędną z Królestwem Polskim część Rzeczypospolitej, do jej upadku w 1795.

Słownik WIEDEŃ:
Historia spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ dynastyczny; za neutralność wielkie księstwo litewskie.
Słownik WYŚWIECENIE:
Historia BANICJA wielkie księstwo litewskie.
Słownik WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA:
Historia pod Magnuszewem (koło Warki) i w rejonie Baranowa Sandomierskiego w VIII 1944 poprzez oddziały 1 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR) o zdobycie i utrzymanie przyczółków na Wiśle; w rejonie Baranowa pod wielkie księstwo litewskie.
Słownik WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH:
Historia i rewolucyjne na ziemiach polskich w 1848; W Ogromnym Księstwie Poznańskim stworzenie wielkopolskie; w innych częściach zaboru pruskiego doszło do wystąpień chłopów śląskich przeciw regulacjom wielkie księstwo litewskie.
Słownik WAPOWSKI BERNARD:
Historia historyk, kartograf; historiograf Zygmunta I Starego; autor zachowanej we fragmentach kroniki doprowadzonej do 1535; znany jako twórca mapy Sarmacji i pierwszej mapy Polski (oryginał zaginął wielkie księstwo litewskie.

Definicje jak wielkie księstwo litewskie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: