poznańskie księstwo wielkie co to znaczy

Definicja WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE biografia. wiedeńskim w 1815 z zachodniej części Księstwa

Co znaczy WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE

Czym jest WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE: autonomiczny twór państwowy utworzony na kongresie wiedeńskim w 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego; powierzchnia około 30 tys. km2; ze stolicą w Poznaniu; władcą był władca pruski; reprezentował go namiestnik, którym był do 1831 M. Radziwiłł; po upadku stworzenia listopadowego zlikwidowano ten urząd; władzę przejął naczelny prezes prowincji; podzielone zostało na dwie regencje: poznańską i bydgoską; organem doradczym był sejm prowincjonalny, który miał charakter postulatywny; powstał w 1824; do 1831 w szkołach i urzędach wolno było posługiwać się języku polskim; po 1831 prezes E. Flottwell rozpoczął politykę germanizacji tych ziem ograniczając autonomię; w latach czterdziestych było terenem rozwoju ruchu spiskowego Związek Plebejuszy, Centralizacja Poznańska; brało aktywny udział w Wiośnie Ludów ( stworzenie wielkopolskie); było także ośrodkiem życia kulturalnego i rozwoju pracy organicznej ( TPN, Bazar); w latach osiemdziesiątych rozpoczął się następny faza wzmożonej germanizacji ( Kulturkampf, Hakata, Komisja Kolonizacyjna, rugi pruskie, ustawa kagańcowa); przeciwstawiając się tej polityce rozwijano działalność gospodarczą i kulturalną ( TCL); szczególnie dobrze rozwijało się rolnictwo; w 1918-1919 było miejscem następnego stworzenia wielkopolskiego; na mocy traktatu wersalskiego zostało włączone do Polski.

Słownik WIN:
Historia zobacz WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ wielkie księstwo poznańskie.
Słownik WOLNA ELEKCJA:
Historia ELEKCJA VIRITIM wielkie księstwo poznańskie.
Słownik WALEWSKI ALEKSANDER:
Historia dyplomata francuski; nieślubny syn Marii Walewskiej i cesarza Napoleona I; w momencie stworzenia listopadowego uczestnik misji dyplomatycznej w Londynie; był ambasadorem Francji w Madrycie i Londynie wielkie księstwo poznańskie.
Słownik WOJNA SMOLEŃSKA:
Historia SMOLEŃSK wielkie księstwo poznańskie.
Słownik WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA:
Historia gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem wersalskim; Niemcy wstrzymały import wielkie księstwo poznańskie.

Definicje jak wielkie księstwo poznańskie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: