wielkopolska co to znaczy

Definicja WIELKOPOLSKA biografia. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy

Co znaczy WIELKOPOLSKA

Czym jest WIELKOPOLSKA: dzielnica leżąca w dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych Piastów; Poznań i Gniezno stanowiły kluczowe centra kierowania monarchii, tak poprzez władców świeckich, jak i duchownych - Gniezno od roku 1000 było stolicą metropolii polskiej; zniszczenia spowodowane najazdem Brzetysława w 1038 wywołały przesunięcie centrum politycznego państwie za panowania Kazimierza Odnowiciela do Krakowa; Poznań odegrał jeszcze rolę ogólnopolską w krótkim okresie panowania Przemysła II, Gniezno nadal stanowiło kościelną stolicę Polski i miejsce koronacji królów do końca XIII w.; wchodziła w skład Korony Królestwa Polskiego; w momencie I i II rozbioru Polski przypadła Prusom; po kongresie wiedeńskim stanowiła w większości autonomiczne Ogromne Księstwo Poznańskie; po I wojnie światowej przyznana Polsce po stworzeniu wielkopolskim na mocy postanowień traktatu wersalskiego.

Słownik WASILEWSKI LEON:
Historia Płochocki (1870-1936) - działacz i teoretyk PPS, dziennikarz, dyplomata, historyk; tata W. Wasilewskiej; w l. 1893-1994 w Lidze Narodowej; od 1896 w PPS jako jeden z przywódców nurtu wielkopolska.
Słownik WOJNY POLSKO-BRANDENBURSKIE:
Historia Brandenburgii z Janem Luksemburskim i Zakonem Krzyżackim i próby ekspansji na Pomorzu Zachodnim, której celem było odcięcie tej dzielnicy od Polski ( Nowa Marchia) spowodowały konflikt zbrojny w l wielkopolska.
Słownik WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE:
Historia początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie wielkopolska.
Słownik WOLNIZNA:
Historia moment, gdzie osadnicy lokowani na prawie niemieckim zwolnieni byli z opłat i czynszów; Wynosiła od kilku lat do 24 lat na terenach trudnych do uprawy wielkopolska.
Słownik WIŚLANIE:
Historia zamieszkujące dorzecze górnej Wisły, z kluczowymi grodami w Wiślicy, Krakowie i Sandomierzu; utworzyli jedną z najwcześniejszych organizacji politycznych na ziemiach polskich; pod koniec IX w. kraj wielkopolska.

Definicje jak wielkopolska w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: