wiślanie co to znaczy

Definicja WIŚLANIE biografia. kluczowymi grodami w Wiślicy, Krakowie i Sandomierzu; utworzyli jedną

Co znaczy WIŚLANIE

Czym jest WIŚLANIE: plemię słowiańskie zamieszkujące dorzecze górnej Wisły, z kluczowymi grodami w Wiślicy, Krakowie i Sandomierzu; utworzyli jedną z najwcześniejszych organizacji politycznych na ziemiach polskich; pod koniec IX w. "kraj" Wiślan zostało podbite poprzez ""kraj Wielkomorawskie i najprawdopodobniej schrystianizowane, a potem w 1 poł. X w. weszło w skład księstwa czeskiego; zostało zdobyte poprzez Mieszka I około 990.

Słownik WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN):
Historia konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano realizację programu RJN z 1944 wiślanie.
Słownik WŁADYSŁAW I HERMAN:
Historia syn Kazimierza Odnowiciela, młodszy brat Bolesława Śmiałego; przed 1079 miał we władaniu Mazowsze; został powołany na tron po obaleniu poprzez panów małopolskich starszego brata i od nich, w tym od wiślanie.
Słownik WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH:
Historia i rewolucyjne na ziemiach polskich w 1848; W Ogromnym Księstwie Poznańskim stworzenie wielkopolskie; w innych częściach zaboru pruskiego doszło do wystąpień chłopów śląskich przeciw regulacjom wiślanie.
Słownik WIELECI:
Historia słowiańskie zamieszkujące pomiędzy dolną Odrą a Łabą; W VIII-IX w. stawiali opór ekspansji monarchii Karola Wielkiego; w IX/X w. 4 kluczowe plemiona utworzyły Związek Wielecki ze stolicą w wiślanie.
Słownik WAŁ POMORSKI:
Historia II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy wiślanie.

Definicje jak wiślanie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: