jeremi wiśniowiecki co to znaczy

Definicja WIŚNIOWIECKI JEREMI biografia. olbrzymiej fortuny na Zadnieprzu i na Wołyniu; jego żoną

Co znaczy WIŚNIOWIECKI JEREMI

Czym jest WIŚNIOWIECKI JEREMI: (1612-1651) - książę, od 1646 wojewoda ruski; dziedzic olbrzymiej fortuny na Zadnieprzu i na Wołyniu; jego żoną była wnuczka Jana Zamoyskiego - Gryzelda; odznaczył się w tłumieniu powstań kozackich, szczególnie w czasie stworzenia Chmielnickiego, kiedy po klęskach w 1648 powiodło mu się po objęciu funkcji regimentarza zatrzymać wojska kozacko-tatarskie pod Zbarażem; tymczasowo pełnił potem urząd hetmana, a w bitwie pod Beresteczkiem sprawował praktyczne dowództwo; zmarł nagle w czasie kampanii na Ukrainie, a jego sława utorowała drogę do korony jego synowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu; postać Jeremiego upamiętnił w swojej powieści Ogniem i mieczem Henryk Sienkiewicz.

Słownik WOJNA KOKOSZA:
Historia odrzucanie poprzez króla Zygmunta I Starego postulatów szlacheckich dotyczących sądownictwa kościelnego i uleganie wpływom magnatów doprowadziło do rokoszu w 1537 po zwołaniu pospolitego ruszenia na wiśniowiecki jeremi.
Słownik WO¬NY:
Historia SˇD ZIEMSKI wiśniowiecki jeremi.
Słownik WAWRZYNIAK PIOTR:
Historia ksiądz, działacz socjalny i gospodarczy w Wielkopolsce; W l. 1891-1910 patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, które zrzeszały banki ludowe; popierał tworzenie spółdzielni rolniczych jako wiśniowiecki jeremi.
Słownik WUJEK JAKUB:
Historia jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego przekładu Biblii na j. polski wiśniowiecki jeremi.
Słownik WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE:
Historia początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie wiśniowiecki jeremi.

Definicje jak wiśniowiecki jeremi w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: