ignacy stanław witkiewicz co to znaczy

Definicja WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY biografia. filozof, malarz, teoretyk i krytyk sztuki

Co znaczy WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY

Czym jest WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY: pseudonim Witkacy (1885-1939) - dramatopisarz, prozaik, filozof, malarz, teoretyk i krytyk sztuki; studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; podróżował do Niemiec, Włoch, Francji, w 1914 odbył podróż do Australii z wyprawą etnograficzną B. Malinowskiego; po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Petersburga, wstąpił do szkoły oficerskiej; brał udział w walkach na froncie; po 1918 wrócił do Polski, na stałe osiedlił się w Zakopanem; własne poglądy na sztukę plastyczną wyraził w: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, Szkice estetyczne; uważany za prekursora teatru absurdu; autor dramatów, gdzie ukazywał dekadenckie i katastroficzne nastroje; kluczowe dzieła: Tumor Mózgowicz, Gyubal Wahazar, a więc Na przełęczach bezsensu, Szewcy; był również autorem licznych rozpraw filozoficznych: Definicja i twierdzenia implikowane poprzez definicje istnienia, Pisma filozoficzne i estetyczne, Wybór pism filozoficznych; popełnił samobójstwo we wrześniu 1939, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski.

Słownik WOŁOS:
Historia POGAŃSTWO witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WYŚWIECENIE:
Historia BANICJA witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WIEC:
Historia W okresie plemiennym był zgromadzeniem wszystkich wolnych w celu podjęcia najważniejszych decyzji; w okresie monarchii patrymonialnej zjazd kilku książąt albo zgromadzenie z udziałem władcy z jego witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WALNA RADA:
Historia KONFEDERACJA witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
Historia klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512 witkiewicz stanisław ignacy.

Definicje jak witkiewicz stanisław ignacy w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: