wincenty witos co to znaczy

Definicja WITOS WINCENTY biografia. SL; w 1913 jeden z założycieli, a od 1919 prezes ZG PSL Piast

Co znaczy WITOS WINCENTY

Czym jest WITOS WINCENTY: (1874-1945) - polityk, działacz ruchu ludowego; od 1895 w SL; w 1913 jeden z założycieli, a od 1919 prezes ZG PSL "Piast"; w l. 1908-14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od 1911 poseł do parlamentu wiedeńskiego; w 1918 stał na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej; od 1919 do 1933 był posłem na Sejm RP; trzykrotny premier: w 1920-1921 na czele Rządu Obrony Narodowej, potem na czele dwóch rządów Chjeno-Piasta (1923 i 1926); po zamachu majowym jeden z głównych działaczy opozycji antysanancyjnej, współtwórca Centrolewu i Frontu Morges; więzień brzeski; po wyjściu z więzienia na emigracji w Czechosłowacji (1933-1939); współtwórca i prezes Porady Naczelnej (1931-35), a od 1935 Prezes SL; w l. 1939-1941 więziony poprzez Niemców; w 1945 powołany na wiceprzewodniczącego KRN i prezesa PSL (faktycznie funkcji tych nie pełnił); autor pamiętników: Moje wspomnienia, Moja tułaczka.

Słownik WAŃKOWICZ MELCHIOR:
Historia dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent wojenny w l. 1943-1945; do Polski witos wincenty.
Słownik WOJNY POLSKO-NIEMIECKIE:
Historia z cesarstwem o utrzymanie suwerenności Piastów i z marchiami wschodnimi, o podłożu sporów terytorialnych; 1) za panowania Mieszka I doszło do wojen tak z Marchią Wschodnią w sporze o panowanie nad witos wincenty.
Słownik WIEC:
Historia W okresie plemiennym był zgromadzeniem wszystkich wolnych w celu podjęcia najważniejszych decyzji; w okresie monarchii patrymonialnej zjazd kilku książąt albo zgromadzenie z udziałem władcy z jego witos wincenty.
Słownik WOJCIECH Z BRUDZEWA:
Historia 1445-1497) - astronom, prof. Akademii Krakowskiej; Wykazywał sprzeczności w geocentrycznej budowie świata; opracował tablice do obliczania położenia świata; jego studentem był Mikołaj Kopernik witos wincenty.
Słownik WIEDROSZA:
Historia 1500 nad rzeką Wiedroszą (dopływ Dniepru) w momencie wojny polsko-rosyjskiej między wojskami litewskimi i wojskami Księstwa Moskiewskiego znajdującego się wówczas pod panowaniem Iwana III Srogiego witos wincenty.

Definicje jak witos wincenty w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: