łokietek władysław co to znaczy

Definicja WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK biografia. Leszka Czarnego; książę brzesko-kujawski (od 1267

Co znaczy WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK

Czym jest WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK: (około 1260-1333) - syn Kazimierza I kujawskiego, brat Leszka Czarnego; książę brzesko-kujawski (od 1267), sieradzki (od 1288), łęczycki (od 1294), władca Polski od 1320; po śmierci Leszka Czarnego w 1288 włączył się do walki o tron krakowski, rywalizując z Henrykiem IV Probusem, Przemysłem II i Wacławem II; w 1296 po śmierci Przemysła II wybrany na księcia wielkopolskiego, został jednak usunięty w 1298 z tronu poprzez możnowładztwo; schronił się na Węgrzech i korzystając z poparcia Karola Roberta Andegaweńskiego na przełomie 1304/05 powrócił do Polski, stając na czele opozycji antyczeskiej; w 1305 opanował część Małopolski i ziemie sieradzką, łęczycką i Kujawy, a następnie część Wielkopolski z Gnieznem i Pomorzem Gdańskim, które w 1308/09 utracił na rzecz Zakonu Krzyżackiego; w 1311 rozprawił się z buntem wójta Alberta w Krakowie, a w 1314 opanował resztę Wielkopolski; mechanizm zjednoczenia formalnie zakończył koronacją na króla w 1320; poprzez cały czas borykał się z pretensjami Jana Luksemburskiego do tronu polskiego i z zaborczością Krzyżaków; opierał się na sojuszu z Węgrami (za Karola Roberta wydał córkę Elżbietę) i poprzez pewien czas z Litwą (ożenek królewicza Kazimierza z Aldoną, córką Giedymina); konflikt z Krzyżakami próbował rozwiązać zarówno dzięki arbitrażu papiestwa ( mechanizmy polsko-krzyżackie), jak i na drodze militarnej ( wojny polsko-krzyżackie), co jednak skończyło się niepowodzeniem i utratą następnych terytoriów: ziemi dobrzyńskiej i Kujaw.

Słownik WŁADYKA:
Historia biskup ordynariusz w Kościele prawosławnym ( cerkiew władysław i łokietek.
Słownik WOJNY POLSKO-BRANDENBURSKIE:
Historia Brandenburgii z Janem Luksemburskim i Zakonem Krzyżackim i próby ekspansji na Pomorzu Zachodnim, której celem było odcięcie tej dzielnicy od Polski ( Nowa Marchia) spowodowały konflikt zbrojny w l władysław i łokietek.
Słownik WORCELL STANISŁAW GABRIEL:
Historia działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem; wysiedlony z Francji za kontakty władysław i łokietek.
Słownik WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON):
Historia organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność powołania WRON; w jej skład władysław i łokietek.
Słownik WŁADYSŁAW III LASKONOGI:
Historia syn Mieszka III Starego; jako książę poznański i gnieźnieński od 1202 prowadził cały czas walkę z bratem Władysławem Odonicem; książę krakowski w 1202, usunięty poprzez możnowładztwo na rzecz Leszka władysław i łokietek.

Definicje jak władysław i łokietek w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: