warneńczyk władysław co to znaczy

Definicja WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK biografia. W 1434 wybrany na króla Polski, nie mniej jednak

Co znaczy WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK

Czym jest WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK: (1424-1444) - syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej; W 1434 wybrany na króla Polski, nie mniej jednak faktyczna władza była w rękach Zbigniewa Oleśnickiego; w 1439 po śmierci Albrechta II Habsburga wybrany został poprzez część magnatów na tron węgierski; starania o utrzymanie tego tronu, w rywalizacji ze stronnictwem popierającym pretensje Władysława Pogrobowca Habsburga, zajmowały go poprzez kolejne lata; za namową legata papieskiego J. Cesariniego w 1443 stanął na czele wyprawy antytureckiej, która odniosła znaczne sukcesy (zdobycie Sofii i korzystny pokój 1 VIII 1444) - zerwał jednak pokój i zorganizował nową wyprawę, która skończyła się 10 X 1444 klęską w bitwie pod Warną, gdzie Władysław zginął.

Słownik WARSZAWSKI ADOLF:
Historia 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 członek Zarządu Głównego władysław iii warneńczyk.
Słownik WIŚNIOWIECKI MICHAŁ KORYBUT:
Historia MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI władysław iii warneńczyk.
Słownik WŁODKOWIC PAWEŁ Z BRUDZENIA:
Historia wybitny prawnik, rektor Akademii Krakowskiej. Reprezentował Polskę w sporach z Zakonem Krzyżackim, w procesie w Budzie (1413) i na soborze w Konstancji (11415), gdzie wystąpił z traktatem O władzy władysław iii warneńczyk.
Słownik WYHOWSKI JAN:
Historia 1664) - hetman kozacki od 1657; W momencie stworzenia Chmielnickiego poeta wojska zaporoskiego i bliski współpracownik Bohdana Chmielnickiego, który powierzył mu opiekę nad swoim synem Juraszką władysław iii warneńczyk.
Słownik WOJSKO POLSKIE NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE:
Historia WOJSKO POLSKIE NA WSCHODZIE władysław iii warneńczyk.

Definicje jak władysław iii warneńczyk w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: