jagiellończyk władysław co to znaczy

Definicja WŁADYSŁAW JAGIELLOŃCZYK biografia. Rakuszanki; władca czeski od 1471 i węgierski od 1490

Co znaczy WŁADYSŁAW JAGIELLOŃCZYK

Czym jest WŁADYSŁAW JAGIELLOŃCZYK: (1456-1516) - syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki; władca czeski od 1471 i węgierski od 1490; w 1515 na zjeździe w Wiedniu z udziałem Zygmunta I Starego i cesarza Maksymiliana Habsburga uznał prawa do tronu czeskiego i węgierskiego Habsburgów na wypadek wygaśnięcia dynastii Jagiellonów w obu tych państwach

Słownik WOJCIECH Z BRUDZEWA:
Historia 1445-1497) - astronom, prof. Akademii Krakowskiej; Wykazywał sprzeczności w geocentrycznej budowie świata; opracował tablice do obliczania położenia świata; jego studentem był Mikołaj Kopernik władysław jagiellończyk.
Słownik WOŁYŃ:
Historia pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi od XI w. odrębne księstwo; nareszcie XII w. połączone władysław jagiellończyk.
Słownik WACŁAW II:
Historia dynastii Przemyślidów; władca Czech od 1278, władca Węgier od 1301; w 1288 przystąpił do rywalizacji o tron krakowski po śmierci Leszka Czarnego, której fazami było: zhołdowanie księstw górnośląskich władysław jagiellończyk.
Słownik WALNA RADA:
Historia KONFEDERACJA władysław jagiellończyk.
Słownik WĘDRÓWKI LUDÓW:
Historia ogromnych migracji ludów, zapoczątkowany w V w. naporem turskich Hunów na stepy nadczarnomorskie, co wywołało napór ludów germańskich na granice Cesarstwa Rzymskiego; W migracji tej od V/VI w. wzięli władysław jagiellończyk.

Definicje jak władysław jagiellończyk w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: