maurycego włócznia co to znaczy

Definicja WŁÓCZNIA ŚW. MAURYCEGO biografia. poprzez cesarza Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w

Co znaczy WŁÓCZNIA ŚW. MAURYCEGO

Czym jest WŁÓCZNIA ŚW. MAURYCEGO: wg Galla Anonima ofiarowana została Bolesławowi Chrobremu poprzez cesarza Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w 1000; dar miał być oznaką przymierza i wyniesienia księcia Polan do rangi sprzymierzeńca cesarskiego.

Słownik WAŁ POMORSKI:
Historia II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy włócznia św. maurycego.
Słownik WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON):
Historia organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność powołania WRON; w jej skład włócznia św. maurycego.
Słownik WOJCIECHOWSKI STANISŁAW:
Historia prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP Zet , od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z pionierów spółdzielczości w włócznia św. maurycego.
Słownik WOJNA SMOLEŃSKA:
Historia SMOLEŃSK włócznia św. maurycego.
Słownik WORONICZ JAN PAWEŁ:
Historia 1829) - pisarz, prymas; od 1806 we władzach Księstwa Warszawskiego, od 1808 członek Porady Stanu; od 1815 biskup krakowski i senator Królestwa Polskiego, od 1828 arcybiskup warszawski i prymas włócznia św. maurycego.

Definicje jak włócznia św. maurycego w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: