włodkowic paweł brudzenia co to znaczy

Definicja WŁODKOWIC PAWEŁ Z BRUDZENIA biografia. Krakowskiej. Reprezentował Polskę w sporach z

Co znaczy WŁODKOWIC PAWEŁ Z BRUDZENIA

Czym jest WŁODKOWIC PAWEŁ Z BRUDZENIA: (około 1370-1435) - wybitny prawnik, rektor Akademii Krakowskiej. Reprezentował Polskę w sporach z Zakonem Krzyżackim, w procesie w Budzie (1413) i na soborze w Konstancji (11415), gdzie wystąpił z traktatem O władzy cesarza i papieża nad niewiernymi, gdzie potępił nawracanie siłą pogan.

Słownik WICHMAN:
Historia zm. 967) - hrabia saski, spokrewniony z cesarzem Ottonem I; około 964 na czele Wieletów pokonał Mieszka I; zginął w momencie następnej wyprawy w 967 na Polan włodkowic paweł z brudzenia.
Słownik WOJNY ŚLˇSKIE:
Historia kryzysie dynastycznym w Austrii spowodowanym sankcją pragmatyczną Prusy pod wodzą króla Fryderyka II Hohenzollerna pokonały Austriaków w bitwie pod Małujowicami, co zapoczątkowało wojnę włodkowic paweł z brudzenia.
Słownik WYSZEHRAD:
Historia 1335 z udziałem Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł się praw do tronu polskiego (za 20 tys. kóp groszy praskich); Jan i Karol Robert włodkowic paweł z brudzenia.
Słownik WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE:
Historia Krzyżackim w XIV-XVI w. rozpoczął się zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków w 1308; 1) nieudane próby odzyskania Pomorza poprzez Władysława Łokietka na drodze pokojowej ( mechanizmy polsko włodkowic paweł z brudzenia.
Słownik WERYFIKACJA:
Historia po II wojnie światowej obywatelstwa polskiego tak zwany ludności autochtonicznej (szacowano ją na około 1,2 mln), przede wszystkim osobom należącym do mniejszości polskiej w Niemczech przed 1939 włodkowic paweł z brudzenia.

Definicje jak włodkowic paweł z brudzenia w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: