włóka co to znaczy

Definicja WŁÓKA biografia. łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym

Co znaczy WŁÓKA

Czym jest WŁÓKA: miara powierzchni = około 18 ha, odpowiadająca w zasadzie łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym Księstwie Litewskim.

Słownik WENEDOWIE:
Historia Wenetowie) - lud zamieszkujący ziemie polskie w okresie rzymskim, wzmiankowany w dziełach starożytnych (Tacyt, Ptolemeusz), utożsamiany czasami z ludnością prasłowiańską włóka.
Słownik WOLNA WSZECHNICA POLSKA:
Historia wyższa; powstała w 1919 z przekształcenia Towarzystwa Kursów Naukowych; posiadała wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauk politycznych i socjalnych, pedagogiczny; od 1927 istniał jej włóka.
Słownik WYBRANIEC:
Historia PIECHOTA WYBRANIECKA włóka.
Słownik WODZICKI STANISŁAW:
Historia 1759-1843) - konserwatywny polityk; przeciwnik przystąpienia Rzeczpospolitej Krakowskiej do stworzenia listopadowego; prezes Senatu Rządzącego 1815-1831 włóka.
Słownik WORSKLA:
Historia 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany podporządkowania Rusi moskiewskiej i włóka.

Definicje jak włóka w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: