co to znaczy

Definicja WOJ biografia. książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji

Co znaczy WOJ

Czym jest WOJ: w okresie państwa pierwszych Piastów członek drużyny książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji z wojów wykształcił się stan rycerski.

Słownik WŁADYSŁAW II WYGNANIEC:
Historia najstarszy syn Bolesława Krzywoustego; na mocy testamentu ojca został księciem zwierzchnim ( princepsem) i dostał jako dzielnicę dziedziczną Śląsk z ziemią lubuską; dążył do wzmocnienia władzy woj.
Słownik WŁÓCZNIA ŚW. MAURYCEGO:
Historia ofiarowana została Bolesławowi Chrobremu poprzez cesarza Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w 1000; dar miał być oznaką przymierza i wyniesienia księcia Polan do rangi sprzymierzeńca cesarskiego woj.
Słownik WYSZEHRAD:
Historia 1335 z udziałem Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł się praw do tronu polskiego (za 20 tys. kóp groszy praskich); Jan i Karol Robert woj.
Słownik WOJNA TRZYNASTOLETNIA:
Historia WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE woj.
Słownik WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
Historia klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512 woj.

Definicje jak woj w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: