stanław wojciechowski co to znaczy

Definicja WOJCIECHOWSKI STANISŁAW biografia. spółdzielczości; od 1890 w ZMP Zet , od 1891 w

Co znaczy WOJCIECHOWSKI STANISŁAW

Czym jest WOJCIECHOWSKI STANISŁAW: (1869-1953) - prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP "Zet", od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z pionierów spółdzielczości w Polsce, 1911-15 członek Zarządu Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych; w l. 1919-20 minister spraw wewnętrznych; po zabójstwie G. Narutowicza wybrany na prezydenta RP 20 XII 1922; po zamachu majowym 1926 zrzekł się urzędu prezydenta i wycofał z życia politycznego; w l. 1926-1939 prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego; m. in. autor pracy: Historia spółdzielczości polskiej do 1914.

Słownik WICHMAN:
Historia zm. 967) - hrabia saski, spokrewniony z cesarzem Ottonem I; około 964 na czele Wieletów pokonał Mieszka I; zginął w momencie następnej wyprawy w 967 na Polan wojciechowski stanisław.
Słownik WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON):
Historia organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność powołania WRON; w jej skład wojciechowski stanisław.
Słownik WOJCIECH Z BRUDZEWA:
Historia 1445-1497) - astronom, prof. Akademii Krakowskiej; Wykazywał sprzeczności w geocentrycznej budowie świata; opracował tablice do obliczania położenia świata; jego studentem był Mikołaj Kopernik wojciechowski stanisław.
Słownik WOLNOMULARSTWO NARODOWE:
Historia organizacja patriotyczna; powstała w Warszawie w 1819; na czele W. Łukasiński; skupiała kilkudziesięciu oficerów z Królestwa Polskiego i szlachtę z Wielkopolski i Litwy; głosiła hasła zjednoczenia i wojciechowski stanisław.
Słownik WARSZAWIANKA:
Historia patriotyczna; napisał ją w okresie stworzenia listopadowego C. Delavigne, przetłumaczył K. Sienkiewicz; muzykę skomponował K. Kurpiński; rozpoczyna się od słów Oto dziś dzień krwi i chwały wojciechowski stanisław.

Definicje jak wojciechowski stanisław w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: