wojewoda co to znaczy

Definicja WOJEWODA biografia. dowodził w zastępstwie władcy wojskiem i sprawował sądy; od XIV w

Co znaczy WOJEWODA

Czym jest WOJEWODA: (palatyn) - pierwotnie najwyższy urząd wojskowo-dworski; dowodził w zastępstwie władcy wojskiem i sprawował sądy; od XIV w. przekształca się w najwyższego urzędnika ziemskiego na terenie kształtujących się województw, poza krakowskim, gdzie funkcje te sprawował kasztelan; zmianie uległy jego kompetencje: zwoływał i prowadził pospolite ruszenie na miejsce koncentracji, zwoływał sejmiki, sprawował nadzór nad miastami (ustanawiał taksy wojewodzińskie, kontrolował wagi i miary), sprawował opiekę i sądownictwo nad Żydami; od XIV w. urząd ziemski zapewniający miejsce w senacie; w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim tytuł uprawniający do miejsca w senacie.

Słownik WOJSKI:
Historia początkowo pilnował porządku w czasie wypraw wojennych, od XIII w. zastępca kasztelana ds. wojskowych, w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej urząd honorowy wojewoda.
Słownik WEIGEL RUDOLF:
Historia zoolog i bakteriolog; od 1930 członek PAU; w l. 1920-1939 prof. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie, 1945-1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1948-1957 Uniwersytetu w Poznaniu; opisał wojewoda.
Słownik WALNA RADA:
Historia KONFEDERACJA wojewoda.
Słownik WŁÓKA:
Historia miara powierzchni = około 18 ha, odpowiadająca w zasadzie łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym Księstwie Litewskim wojewoda.
Słownik WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 1831:
Historia Stworzenie LISTOPADOWE wojewoda.

Definicje jak wojewoda w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: