województwo co to znaczy

Definicja WOJEWÓDZTWO biografia. na bazie księstw dzielnicowych; od XV w. nastąpił podział dużych

Co znaczy WOJEWÓDZTWO

Czym jest WOJEWÓDZTWO: podstawowa jednostka administracyjna ukształtowana w XIV w. na bazie księstw dzielnicowych; od XV w. nastąpił podział dużych województw na mniejsze i tworzenie w okolicy województw ziem na mniejszych terytoriach dzielnicowych; wprowadzone także na obszarach inkorporowanych do Królestwa (Ruś, Prusy Królewskie, Mazowsze) i w Ogromnym Księstwie Litewskim - w 1413 dwa województwa (trockie i wileńskie), pozostałe po reformie w 1566; województwa dzieliły się na powiaty.; na czele województwa stał wojewoda; w okresie porozbiorowym najwyższe jednostki administracyjne w Królestwie Polskim (Kongresowym), a później w odrodzonej Polsce międzywojennej i powojennej.

Słownik WERYFIKACJA:
Historia po II wojnie światowej obywatelstwa polskiego tak zwany ludności autochtonicznej (szacowano ją na około 1,2 mln), przede wszystkim osobom należącym do mniejszości polskiej w Niemczech przed 1939 województwo.
Słownik WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
Historia klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512 województwo.
Słownik WŁÓKA:
Historia miara powierzchni = około 18 ha, odpowiadająca w zasadzie łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym Księstwie Litewskim województwo.
Słownik WRZEŚNIA:
Historia bunt dzieci przeciwko wprowadzeniu j. niemieckiego w nauczaniu religii w V 1901; dzieci ukarano chłostą; protestujących rodziców uwięziono województwo.
Słownik WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO WŁOŚCIAN:
Historia POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIAST województwo.

Definicje jak województwo w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: