wojna austriacko polska 1809 co to znaczy

Definicja WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809 biografia. austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este

Co znaczy WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809

Czym jest WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809: toczyła się w ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J. Poniatowski zajął znaczną część zaboru austriackiego - Lublin, Sandomierz, Kraków; oddziały J. Zajączka i J. H. Dąbrowskiego utrudniały dalszy marsz Austriaków w Księstwie Warszawskim; zakończona pokojem w Schönbrunnie.

Słownik WALEWSKI ALEKSANDER:
Historia dyplomata francuski; nieślubny syn Marii Walewskiej i cesarza Napoleona I; w momencie stworzenia listopadowego uczestnik misji dyplomatycznej w Londynie; był ambasadorem Francji w Madrycie i Londynie wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY:
Historia lat czterdziestych ruch tak zwany przodowników pracy, wzorowany na podobnym systemie radzieckim z lat stalinowskiej industrializacji w latach trzydziestych ( tak zwany stachanowcy); przodowników wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WOJSKI:
Historia początkowo pilnował porządku w czasie wypraw wojennych, od XIII w. zastępca kasztelana ds. wojskowych, w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej urząd honorowy wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WAWRZYNIAK PIOTR:
Historia ksiądz, działacz socjalny i gospodarczy w Wielkopolsce; W l. 1891-1910 patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, które zrzeszały banki ludowe; popierał tworzenie spółdzielni rolniczych jako wojna austriacko-polska 1809.
Słownik WILEŃSKO-RADOMSKA UNIA:
Historia UNIE POLSKO-LITEWSKIE wojna austriacko-polska 1809.

Definicje jak wojna austriacko-polska 1809 w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: