wojna celna polsko niemiecka co to znaczy

Definicja WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA biografia. wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania

Co znaczy WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA

Czym jest WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA: konflikt gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem wersalskim; Niemcy wstrzymały import polskiego węgla, na co Polska podniosła cła na towary niemieckie; faktycznie została zakończona dopiero po zawarciu w 1934 polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy.

Słownik WORCELL STANISŁAW GABRIEL:
Historia działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem; wysiedlony z Francji za kontakty wojna celna polsko-niemiecka.
Słownik WOJSKO POLSKIE 1944-1945:
Historia dekretu KRN z 21 VII 1944 poprzez połączenie Armii Polskiej w ZSRR (2) z AL; W jego skład wchodziły: 1 Armia (powstała z przekształcenia Armii Polskiej w ZSRR); liczebność około 90 tys. żołnierzy wojna celna polsko-niemiecka.
Słownik WIEDEŃ:
Historia spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ dynastyczny; za neutralność wojna celna polsko-niemiecka.
Słownik WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY:
Historia gospodarki światowej, które w 1929 objęło cały świat; W Polsce symptomy kryzysu dały o sobie znać na większą skalę na początku 1930; wobec nadprodukcji nastąpiło załamanie się produkcji przemysłowej wojna celna polsko-niemiecka.
Słownik WILNO:
Historia układ INFLANTY wojna celna polsko-niemiecka.

Definicje jak wojna celna polsko-niemiecka w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: