kokosza wojna co to znaczy

Definicja WOJNA KOKOSZA biografia. Starego postulatów szlacheckich dotyczących sądownictwa

Co znaczy WOJNA KOKOSZA

Czym jest WOJNA KOKOSZA: (rokosz lwowski) - odrzucanie poprzez króla Zygmunta I Starego postulatów szlacheckich dotyczących sądownictwa kościelnego i uleganie wpływom magnatów doprowadziło do rokoszu w 1537 po zwołaniu pospolitego ruszenia na wyprawę przeciwko Mołdawii; zebrana pod Lwowem szlachta odmówiła udziału w wyprawie żądając zaprzestania skupywania poprzez Bonę Sforzę dóbr, kodyfikacji prawa, reformy skarbu i ograniczenia obciążeń podatkowych na rzecz Kościoła katolickiego (raczej zaprzestanie wysyłania annat); po dwu sejmach 1538 i 1539 konflikt zakończył się ostatecznie kompromisem, władca zobowiązał się do nienaruszania wolności szlacheckich, a posłowie uchwalili podatki na wojnę w Mołdawii.

Słownik WARYŃSKI LUDWIK TADEUSZ:
Historia działacz i ideolog ruchu robotniczego; Współtwórca kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim; twórca programu brukselskiego; próbował założyć sekretną organizację socjalistyczną we Lwowie 1879; po wojna kokosza.
Słownik WRON:
Historia zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO wojna kokosza.
Słownik WIELKA NOWENNA:
Historia program ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w czasie uroczystości Bożego Ciała w 1957; zakładał odnowę wartości religijnych, moralnych i narodowych dla uczczenia Milenium chrztu Polski w 1966 wojna kokosza.
Słownik WYSŁOUCH BOLESŁAW:
Historia chemik, działacz ruchu ludowego, dziennikarz; W l. 1886-1887 wydawał wspólnie z żoną Marią Przegląd Socjalny ; opublikował w nim pierwszy program polskiego ruchu ludowego Szkice programowe; od 1889 wojna kokosza.
Słownik WAZOWIE:
Historia szwedzka wywodząca się od Gustawa Eriksona Wazy (herb Vasa - snopek), który po stworzeniu antyduńskim został królem Szwecji; Wazowie na tronie polskim jako władcy elekcyjni zasiadali w l. 1587-1668 wojna kokosza.

Definicje jak wojna kokosza w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: