inflanty wojna co to znaczy

Definicja WOJNA O INFLANTY biografia. Iwan IV Groźny uderzył na Inflanty i zdobył Narwę; W 1560

Co znaczy WOJNA O INFLANTY

Czym jest WOJNA O INFLANTY: po podpisaniu w 1557 roku traktatu pozwolskiego car Rosji Iwan IV Groźny uderzył na Inflanty i zdobył Narwę; W 1560 Dania zajęła wyspę Ozylię, a w 1561 Szwecja pd. część Zatoki Ryskiej; w 1559 interweniowała Polska, a po sekularyzacji Zakonu Inflanckiego doszło do wojny północnej (1563-1570), gdzie Zygmunt II August użył floty kaperskiej; wojna zakończona została rozejmem w Szczecinie, gdzie Polska i Litwa uzyskały tylko część Inflant z Rygą i Parnawą.

Słownik WIN:
Historia zobacz WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ wojna o inflanty.
Słownik WORSKLA:
Historia 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany podporządkowania Rusi moskiewskiej i wojna o inflanty.
Słownik WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920:
Historia o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on sugestie polityków zachodnich wojna o inflanty.
Słownik WILNO:
Historia układ INFLANTY wojna o inflanty.
Słownik WITOLD:
Historia Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i wsparł jego starania o tron wojna o inflanty.

Definicje jak wojna o inflanty w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: