wojna sukcesję polskˇ co to znaczy

Definicja WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ biografia. po śmierci Augusta II Wettina; Przewarzająca część

Co znaczy WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ

Czym jest WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ: wojna toczona w l. 1733-1735 o sukcesję na tronie polskim po śmierci Augusta II Wettina; Przewarzająca część szlachty poparła na konwokacji Stanisława Leszczyńskiego, a jego roszczenia do tronu wsparła Francja; Rosja i Austria po rezygnacji Dom Emannuela ( traktat Löwenwolda) razem poparły Augusta III Wettina; Leszczyński uzyskał tylko nieznaczną pomoc finansową i zbrojną ze strony króla Francji Ludwika XV w formie przysłanego do Gdańska niewielkiego oddziału pod dowództwem francuskiego oficera Plélo (zginął w walkach z Rosjanami); w Gdańsku schronił się również władca Polski, lecz miasto po 4-miesięcznym oblężeniu skapitulowało 29 V 1734; po ucieczce Stanisława Leszczyńskiego do Prus wierna mu część szlachty zawiązała konfederację dzikowską, której uczestnicy, bezskutecznie próbowali powstrzymać wojska saskie i rosyjskie zajmujące Rzeczpospolitą; los wojny rozstrzygnął się na zachodzie Europy, gdzie w l. 1733-1734 wojska francuskie zajęły Lotaryngię, a w 1734 wojska hiszpańskie zajęły Królestwo Obojga Sycylii; w 1735 podpisano rozejm w Wiedniu, którym objęto również Polskę (pokój potwierdzający warunki rozejmu podpisano dopiero w Wiedniu w 1738); Stanisław Leszczyński rezygnując z praw do tronu Polski (zachował jednak tytuł królewski) został dożywotnim księciem Lotaryngii, książę Franciszek Stefan (został mężem cesarzowej Marii Teresy) dostał księstwo Toskanii; cesarz Karol VI Habsburg zrzekł się praw do Królestwa Obojga Sycylii otrzymując w zamian Parmę i Piacenzę; w Polsce koniec konfliktu wewnętrznego, między szlachtą wspierającą Leszczyńskiego (konfederacja dzikowska) i Augusta III Wettina (konfederacja warszawska), nastąpił po sejmie pacyfikacyjnym w 1736.

Słownik WOJNY POLSKO-TURECKIE:
Historia wskutek konfliktu o Mołdawię już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z Turcją, kilkakrotnie przerywana rozejmami; nieudana wyprawa Jana Olbrachta na Mołdawię w 1497 doprowadziła do wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WOJSKI:
Historia początkowo pilnował porządku w czasie wypraw wojennych, od XIII w. zastępca kasztelana ds. wojskowych, w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej urząd honorowy wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WIŚNIOWIECKI JEREMI:
Historia książę, od 1646 wojewoda ruski; dziedzic olbrzymiej fortuny na Zadnieprzu i na Wołyniu; jego żoną była wnuczka Jana Zamoyskiego - Gryzelda; odznaczył się w tłumieniu powstań kozackich, szczególnie w wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WŁADYSŁAW I HERMAN:
Historia syn Kazimierza Odnowiciela, młodszy brat Bolesława Śmiałego; przed 1079 miał we władaniu Mazowsze; został powołany na tron po obaleniu poprzez panów małopolskich starszego brata i od nich, w tym od wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WAWELBERG HIPOLIT:
Historia 1843-1901) - bankier warszawski, działacz socjalny; założyciel zawodowej szkoły technicznej i Szkoły Inżynierskiej (1895 wojna o sukcesję polskˇ.

Definicje jak wojna o sukcesję polskˇ w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: