północna wojna co to znaczy

Definicja WOJNA PÓŁNOCNA (III) biografia. sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod

Co znaczy WOJNA PÓŁNOCNA (III)

Czym jest WOJNA PÓŁNOCNA (III): wojna w l. 1700-1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu poprzez Augusta II Wettina kampanii w Inflantach przeciwko Szwedom, ci pod wodzą Karola XII wyparli stamtąd wojska saksońskie i rosyjskie, a potem wkroczyli do Rzeczypospolitej (nie biorącej oficjalnie w wojnie udziału); na tronie polskim został osadzony sojusznik Szwedów Stanisław Leszczyński, a pokonany August II Wettin abdykował (traktat w Altranstadt); nieudana wyprawa Karola XII na Rosję, do której namówił króla Szwecji hetman kozacki Mazepa, zakończona klęską pod Połtawą w 1709 spowodowała wygaśnięcie walk na obszarze Rzeczypospolitej, do której wkroczyły wojska saskie i rosyjskie (pozostały do 1719), a konflikt między Augustem II Wettinem i szlachtą rozwiązany został na Sejmie Niemym w 1717; skończyła się traktatem w Nystad w 1721; dla Rzeczypospolitej oznaczała olbrzymie straty gospodarcze i podporządkowanie wpływom mocarstw ościennych.

Słownik WOLNIZNA:
Historia moment, gdzie osadnicy lokowani na prawie niemieckim zwolnieni byli z opłat i czynszów; Wynosiła od kilku lat do 24 lat na terenach trudnych do uprawy wojna północna (iii).
Słownik WIELKA EMIGRACJA:
Historia polityczna po stworzeniu listopadowym; liczyła około 9 tys. osób, z czego przewarzająca część stanowiła szlachta; nazwana ogromną z racji na rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i kulturalnym wojna północna (iii).
Słownik WARSKI ADOLF:
Historia zobacz WARSZAWSKI ADOLF wojna północna (iii).
Słownik WŁADYSŁAW III LASKONOGI:
Historia syn Mieszka III Starego; jako książę poznański i gnieźnieński od 1202 prowadził cały czas walkę z bratem Władysławem Odonicem; książę krakowski w 1202, usunięty poprzez możnowładztwo na rzecz Leszka wojna północna (iii).
Słownik WALEWSKI ALEKSANDER:
Historia dyplomata francuski; nieślubny syn Marii Walewskiej i cesarza Napoleona I; w momencie stworzenia listopadowego uczestnik misji dyplomatycznej w Londynie; był ambasadorem Francji w Madrycie i Londynie wojna północna (iii).

Definicje jak wojna północna (iii) w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: