wojna polsko czechosłowacka co to znaczy

Definicja WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919 biografia. rząd Czechosłowacji, nie chcąc dopuścić do

Co znaczy WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919

Czym jest WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919: konflikt zbrojny o Śląsk Cieszyński ( Zaolzie); 23 I 1919 rząd Czechosłowacji, nie chcąc dopuścić do przeprowadzenia poprzez władze polskie wyborów do sejmu na Śląsku Cieszyńskim, zażądał wycofania wojsk polskich z całego spornego obszaru poza rzekę Białą; po odmowie rozpoczął zbrojne działania zaczepne; w nocy z 26 na 27 I oddziały polskie zostały zmuszone do odwrotu i wojska czeskie zajęły cały region dawnego Księstwa Cieszyńskiego, aż po Wisłę; 3 II 1919 w Paryżu, pod naciskiem krajów Ententy, parafowano porozumienie o wytyczeniu nowej linii demarkacyjnej dzielącej sporny region do czasu przeprowadzenia plebiscytu; w VII 1920 Porada Ambasadorów podzieliła ten region, rezygnując z plebiscytu.

Słownik WOJCIECH ŚW.:
Historia czeskiego rodu książęcego Sławnikowiców, biskup praski od 982, wypędzony z Czech w 995 poprzez Przemyślidów; Nareszcie 996 przybył na dwór Bolesława Chrobrego, który wysłał go wiosną 997 na misję do wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WINCENTY ZWANY KADŁUBKIEM:
Historia biskup krakowski 1207-1218; kronikarz, autor kroniki przedstawiającej dzieje Polski od czasów najdawniejszych po lata panowania →Kazimierza Sprawiedliwego, jednego z najważniejszych źródeł wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WRON:
Historia zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WOJCIECHOWSKI ZYGMUNT:
Historia historyk; od 1929 prof. uniwersytetu w Poznaniu; od 1945 członek PAU; od 1952 członek PAN; w momencie okupacji hitlerowskiej wykładał na tajnym uniwersytecie; redaktor naczelny Przeglądu Zachodniego wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WOJEWODA:
Historia pierwotnie najwyższy urząd wojskowo-dworski; dowodził w zastępstwie władcy wojskiem i sprawował sądy; od XIV w. przekształca się w najwyższego urzędnika ziemskiego na terenie kształtujących się wojna polsko-czechosłowacka 1919.

Definicje jak wojna polsko-czechosłowacka 1919 w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: