wojna polsko radziecka 1920 co to znaczy

Definicja WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920 biografia. zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla

Co znaczy WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920

Czym jest WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920: była efektem sporu o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on sugestie polityków zachodnich wspólnego marszu z A. Denikinem na Moskwę, nie chciał gdyż odbudowy wrogiej Polsce "białej" Rosji; po podpisaniu porozumieniu z S. Petlurą 25 IV 1920 rozpoczął ofensywę kijowską; 7 V wojska polskie zajęły Kijów; 14 V na Białorusi, a 5 VI na Ukrainie doszło do kontrofensywy Armii Czerwonej; Front Zachodni dowodzony poprzez M. Tuchaczewskiego w VIII doszedł do Warszawy; został rozbity w bitwie warszawskiej (13-25 VIII); wskutek dalszych polskich sukcesów - bitwa niemeńsko-grodzieńska (20-28 IX), doszło do zawieszenia broni 2 X 1920; 18 III 1921 podpisano traktat pokojowy w Rydze; ustalał on granicę polsko-radziecką; strona radziecka zobowiązała się zwrócić Polsce zabytki i dzieła sztuki wywiezione w okresie zaborów.

Słownik WAŃKOWICZ MELCHIOR:
Historia dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent wojenny w l. 1943-1945; do Polski wojna polsko-radziecka 1920.
Słownik WAJDA ANDRZEJ:
Historia reżyser filmowy i teatralny; najwybitniejszy przedstawiciel polskiej szkoły filmowej ; debiutował filmem Pokolenie (1955); reżyser 34 filmów fabularnych, między innymi Popiół i diament (1958 wojna polsko-radziecka 1920.
Słownik WŁÓKA:
Historia miara powierzchni = około 18 ha, odpowiadająca w zasadzie łanowi chełmińskiemu, służąca na Mazowszu, Podlasiu i potem w Ogromnym Księstwie Litewskim wojna polsko-radziecka 1920.
Słownik WYBICKI JÓZEF:
Historia działacz polityczny, dziennikarz, pisarz; poseł na sejm delegacyjny w 1768 (współautor protestu po porwaniu senatorów); uczestnik konfederacji barskiej; w czasach stanisławowskich stronnik króla wojna polsko-radziecka 1920.
Słownik WOJSKO POLSKIE 1944-1945:
Historia dekretu KRN z 21 VII 1944 poprzez połączenie Armii Polskiej w ZSRR (2) z AL; W jego skład wchodziły: 1 Armia (powstała z przekształcenia Armii Polskiej w ZSRR); liczebność około 90 tys. żołnierzy wojna polsko-radziecka 1920.

Definicje jak wojna polsko-radziecka 1920 w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: