krzyżackie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE biografia. zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków w 1308

Co znaczy WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE

Czym jest WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE: konflikt z Zakonem Krzyżackim w XIV-XVI w. rozpoczął się zajęciem Pomorza Gdańskiego poprzez Krzyżaków w 1308; 1) nieudane próby odzyskania Pomorza poprzez Władysława Łokietka na drodze pokojowej ( mechanizmy polsko-krzyżackie) doprowadziły do wojny z Krzyżakami w l. 1327-1332, która mimo ograniczonego zwycięstwa pod Płowcami w 1331, skończyła się klęską Polski, w tym utratą Kujaw; konflikt został rozstrzygnięty drogą dyplomatyczną poprzez Kazimierza Wielkiego w pokoju w 1343 w Kaliszu; 2) dopiero sojusz polsko-litewski ( unie polsko-litewskie) umożliwił podjęcie próby pokonania Krzyżaków; ogromna wojna z Zakonem w l. 1409-1411 skończyła się ogromnym zwycięstwem pod Grunwaldem w 1410, lecz zawarty w 1411 pokój w Toruniu nie rozstrzygnął konfliktu polsko-krzyżackiego; faktycznie wojna trwała nadal - wyprawy polsko-litewskie w 1414 i 1419 zakończył pokój w 1422 w Melnie, który wieczyście oddawał Żmudź Litwie; 3) w l. 1433-1435 odbyła się wyprawa polsko-husycka pod wodzą Jana Czapka; 4) o dalszych losach konfliktu polsko-krzyżackiego przesądził bunt Stanów Pruskich ( Związek Jaszczurowy), które w 1454 zwróciły się o inkorporację państwa zakonnego do Polski; ogłoszenie w II 1454 poprzez Kazimierza Jagiellończyka aktu inkorporacji rozpoczęło tak zwany wojnę trzynastoletnią w l. 1454-1466; po początkowych klęskach między innymi pod Chojnicami, po reorganizacji armii polskiej przeprowadzonej poprzez Piotra Dunina i oparciu jej na wojskach zaciężnych, doszło do zwycięstw polskich, w tym pod Żarnowcem 17 IX 1462, co ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa (w tym opanowania w 1460 Malborka), co zostało potwierdzone pokojem w Toruniu w 1466; 5) pomimo iż formalnie od tego czasu Zakon Krzyżacki był lennikiem królów polskich, próbował wszelkimi sposobami wyzwolić się z tej zależności, co stało się jednym z głównych celów wielkiego mistrza, od 1511 Albrechta Hohenzollerna; sojusz zawarty poprzez Zakon w 1519 z Moskwą doprowadził do ostatniej wojny z Krzyżakami w l. 1519-1521, która swój ostateczny finał znalazła w sekularyzacji Zakonu w 1525 ( hołd pruski).

Słownik WŁADYSŁAW III LASKONOGI:
Historia syn Mieszka III Starego; jako książę poznański i gnieźnieński od 1202 prowadził cały czas walkę z bratem Władysławem Odonicem; książę krakowski w 1202, usunięty poprzez możnowładztwo na rzecz Leszka wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WALEWSKI ALEKSANDER:
Historia dyplomata francuski; nieślubny syn Marii Walewskiej i cesarza Napoleona I; w momencie stworzenia listopadowego uczestnik misji dyplomatycznej w Londynie; był ambasadorem Francji w Madrycie i Londynie wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920:
Historia o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on sugestie polityków zachodnich wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WOJNA PÓŁNOCNA (III):
Historia 1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu poprzez Augusta II Wettina wojny polsko-krzyżackie.
Słownik WIEDEŃSKI KONGRES:
Historia WIEDEŃ, KONGRES wojny polsko-krzyżackie.

Definicje jak wojny polsko-krzyżackie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: