rosyjskie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE biografia. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona

Co znaczy WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE

Czym jest WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE: 1) 1500-1503 - po klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512-1522 - po najazdach na ziemie litewskie w l. 1507-1508 w 1512 r. Rosjanie zdobyli Smoleńsk. W odpowiedzi wojska polsko-litewskie pokonały ich pod Orszą, a rozejm nie doprowadził do zmian granicznych; 3) 1534-1537 - po śmierci Wasyla III Litwini dzięki wojsk polskich zaatakowali Rosję zdobywając Homel i Starodub (1535); pokój podpisany w 1537 gwarantował Litwie posiadanie Homla i sąsiadujących z nim ziem; 1579-1582 - w 1577 Iwan IV Groźny zajął część szwedzkich i polskich Inflant z wyjątkiem Rygi i Rewla; 4) 1577-1582 - w wyniku ekspansji Rosji za panowania Iwana IV Groźnego ku Bałtykowi i zagrożenia Inflant Stefan Batory w trzech następnych kampaniach skierowanych w głąb Rosji i zakończonych zdobyciem Połocka (1579), zajęciem Ogromnych Łuków (1580) i oblężeniem Pskowa (1581) odsunął zagrożenie od Rzeczypospolitej, a rozejm w Jamie Zapolskim zagwarantował pozostanie Inflant przy Polsce; 5) 1609-1619 - wskutek zamętu politycznego w Moskwie po śmierci Iwana IV Groźnego i wygaśnięciu dynastii Rurykowiczów magnaci polscy i litewscy popierani nieoficjalnie poprzez Zygmunta III Wazę decydują się na próbę zajęcia Moskwy (1604) pod pretekstem osadzenia na tronie carskim Dymitra I Samozwańca ( dymitriada), a w 1609 dochodzi do oficjalnej wojny polsko-rosyjskiej w celu osadzenia na tronie carów Rosji królewicza Władysława; zdobyto Smoleńsk (1609-1611), a próba odsieczy rosyjskiej skończyła się świetnym zwycięstwem wojsk polskich pod Kłuszynem (1610) i poddaniem się Moskwy; stworzenie w Moskwie skutkuje kapitulację polskiej załogi, a wyprawa królewicza Władysława (1617-1618), mimo dotarcia do stolicy Rosji, nie skończyła się jednak zajęciem miasta; wojnę zakończył rozejm w Dywilinie wskutek którego Polska zatrzymała Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę; 6) 1632-1634 - Rosja rozpoczęła nową wojnę licząc na odzyskanie utraconych terytoriów, lecz odsiecz Władysława IV Wazy w czasie wojny smoleńskiej pozwoliła królowi za cenę zrzeczenia się praw do tronu carskiego zatrzymać zdobyte tereny na mocy pokoju wieczystego w Polanowie; 7) 1654-1667 - po ugodzie w Perejasławiu, gdzie Kozacy przyjęli zwierzchność Rosji nad Ukrainą, wojska rosyjskie wkroczyły w 1654 na Ukrainę i Litwę zajmując Smoleńsk, Wilno i Mińsk; działania wojenne zamarły w okresie potopu szwedzkiego; Rosja w obawie przed wzmocnieniem Szwecji wstrzymała jednak działania wojenne (rozejm do 1656); potem nastąpiło stopniowe odzyskiwanie utraconych poprzez Rzeczpospolitą terenów, aż do zajęcia Wilna w 1660 (fiaskiem skończyła się próba zajęcia Zadnieprza), a wojska polskie odniosły zwycięstwa pod Połonką i Cudnowem; rozejm podpisano w 1667 w Andruszowie potwierdzając utratę poprzez Rzeczpospolitą zdobyczy z 1619 i dzieląc Ukrainę wzdłuż biegu Dniepru na lewobrzeżną z Kijowem (przyznaną Rosji) i prawobrzeżną, która pozostała przy Polsce (rozejm potwierdzono pokojem wieczystym w Moskwie w 1686); 8) 1792 - z powodu sprzeciwu Rosji wobec reform Sejmu Wielkiego i przyjęcia Konstytucji 3 Maja i na wezwanie przywódców konfederacji targowickiej wojska rosyjskie wkroczyły do Polski i pomimo zwycięstw polskich pod Zieleńcami i Dubienką doszły do Wisły, co skłoniło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do przystąpienia do konfederacji targowickiej i wydania rozkazu o zaprzestaniu walk; konsekwencją wojny stał się II rozbiór Polski; 9) 1794 stworzenie kościuszkowskie; 10) 1831 stworzenie listopadowe; 11) 1919-1920 wojna polsko-bolszewicka.

Słownik WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA:
Historia gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem wersalskim; Niemcy wstrzymały import wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WARCISŁAW I:
Historia Pomorza Zachodniego; W 1122 uznał się lennikiem Bolesława Krzywoustego, w zamian otrzymując pomoc polską w zjednoczeniu Pomorza; w 1127 próbował bez powodzenia zrzucić zwierzchność polską; zgodził wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY:
Historia gospodarki światowej, które w 1929 objęło cały świat; W Polsce symptomy kryzysu dały o sobie znać na większą skalę na początku 1930; wobec nadprodukcji nastąpiło załamanie się produkcji przemysłowej wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WYWOŁANIE:
Historia INFAMIA wojny polsko-rosyjskie.
Słownik WARSZAWSKI ADOLF:
Historia 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 członek Zarządu Głównego wojny polsko-rosyjskie.

Definicje jak wojny polsko-rosyjskie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: