szwedzkie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE biografia. Maris Baltici i starania Zygmunta III Wazy mające na

Co znaczy WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE

Czym jest WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE: 1) 1600-1610 - dążenie Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i starania Zygmunta III Wazy mające na celu odzyskanie utraconej w 1599 korony szwedzkiej doprowadziły do wojny w Inflantach; mimo starań Jana Zamoyskiego konflikt pozostał nierozstrzygnięty do zwycięstwa pod Kircholmem (1605) nie wykorzystanego jednak poprzez stronę polską, a rozejm w 1611 potwierdzał tylko pozostanie Estonii, do której rościła sobie pretensje Rzeczpospolita, w rękach Szwecji; 2) 1621-1629 - Szwedzi pod wodzą króla Gustawa Adolfa wznowili działania w Inflantach osiągając szybkie sukcesy zwieńczone zajęciem w 1621 Rygi i podpisaniem rozejmu w Mitawie; w 1626 wojska szwedzkie wylądowały w Prusach Królewskich u ujścia Wisły i mimo zwycięstw polskich pod Czarnem i Oliwą (1627) i Trzcianą (1629) ostatecznie korzystny dla Szwecji był rozejm w Starym Targu, gdzie zyskała wszystkie porty inflanckie i pruskie (oprócz Królewca i Libawy i Gdańska i Pucka) i prawo pobierania ceł w portach polskich; po rozejmie w Sztumskiej Wsi Polska odzyskała Prusy Królewskie i przestała płacić cła; 3) 1655-1660 - wojna spowodowana poprzez Karola X Gustawa, który zamierzał kontynuować szwedzką politykę kontroli całego wybrzeża Bałtyku; formalną powodem nowej wojny było używanie poprzez Jana Kazimierza Wazę tytułu króla Szwecji ( Wazowie); do historii Polski wojna przeszła pod nazwą potopu szwedzkiego; mimo początkowego załamania Rzeczypospolitej w 1655 ostatecznie w l. 1656-1657 Szwedzi zostali z niej wyparci; fiaskiem skończyły także się ich plany rozbiorowe (traktat w Radnot); podpisany w 1660 pokój wieczysty w Oliwie ostatecznie potwierdzał utratę poprzez Polskę Inflant (z wyjątkiem tylko tak zwany Inflant Polskich i Kurlandii) i zrzeczenie się poprzez Jana Kazimierza Wazę tytułu króla Szwecji; 4) 1700-1721 wojna północna (III).

Słownik WARSZAWSKI ADOLF:
Historia 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 członek Zarządu Głównego wojny polsko-szwedzkie.
Słownik WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA:
Historia gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem wersalskim; Niemcy wstrzymały import wojny polsko-szwedzkie.
Słownik WARYŃSKI LUDWIK TADEUSZ:
Historia działacz i ideolog ruchu robotniczego; Współtwórca kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim; twórca programu brukselskiego; próbował założyć sekretną organizację socjalistyczną we Lwowie 1879; po wojny polsko-szwedzkie.
Słownik WILEŃSKO-RADOMSKA UNIA:
Historia UNIE POLSKO-LITEWSKIE wojny polsko-szwedzkie.
Słownik WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920:
Historia o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on sugestie polityków zachodnich wojny polsko-szwedzkie.

Definicje jak wojny polsko-szwedzkie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: