tureckie polsko wojny co to znaczy

Definicja WOJNY POLSKO-TURECKIE biografia. panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z

Co znaczy WOJNY POLSKO-TURECKIE

Czym jest WOJNY POLSKO-TURECKIE: 1) 1487-1503 - wskutek konfliktu o Mołdawię już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z Turcją, kilkakrotnie przerywana rozejmami; nieudana wyprawa Jana Olbrachta na Mołdawię w 1497 doprowadziła do niszczących najazdów podległych sułtanowi Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą; konflikt zakończono za panowania Aleksandra I uznając panowanie Turków nad Morzem Czarnym; 2) 1526-1538 - po klęsce pod Mohaczem Polska sprzyjała Janowi Zapolyi, sojusznikowi sułtana Sulejmana Wspaniałego, godząc się na jego małżeństwo z córką Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, Izabelą Jagiellonką; po jego śmierci na nowo wybuchł jednak konflikt o Mołdawię, kiedy tamtejszy nowy hospodara Piotr Raresz zwany Petryłą uciekł się do poparcia tureckiego; mimo zwycięstwa hetmana Jana Tarnowskiego w bitwie pod Obertynem "pokój wieczysty" z Turcją podpisany w 1538 potwierdzał utratę poprzez Polskę Mołdawii, pozostawiając jednak w jej granicach sporne do chwili obecnej Pokucie; 3) 1620-1621 - spór o wpływy w Mołdawii i napady Kozaków na wybrzeża Morza Czarnego wywołały wyprawę turecką na Polskę zakończoną klęską wojsk polskich pod Cecorą; nawałę turecką powstrzymała dopiero obrona ufortyfikowanego obozu w Chocimiu (1621); pokój chocimski w 1621 potwierdzał utratę poprzez Rzeczpospolitą zwierzchnictwa nad Mołdawią i granicę na Dniestrze; 4) 1672-1676 - w okresie odrodzenia potęgi tureckiej w 2 poł. XVII w. atak turecki spowodował upadek nadgranicznej twierdzy Kamieniec Podolski (1672) i haniebny dla Polski traktat pokojowy w Buczaczu (1672), na mocy którego Rzeczpospolita zrezygnowała z części Ukrainy i Podola i godziła się na płacenie corocznego haraczu; uchwalenie nowych podatków na wojsko i odrzucenie warunków pokoju wywołało odnowienie wojny i zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem (1673) i w konsekwencji odzyskanie części Ukrainy; w traktacie pokojowym w Żurawnie Turcja zatrzymała jednak część Ukrainy i Podole, zrzekając się haraczu; 5) 1683-1699 - Jan III Sobieski decydując się na sojusz z Austrią (1683) przekształcony potem w antyturecką Ligę Świętą ruszył na odsiecz Wiednia; wiktoria wiedeńska (12 IX 1683) i zwycięska bitwa pod Parkanami pozwoliła wyprzeć Turków z Węgier, jednak działania militarne w Mołdawii przeciwko sojusznikom Turcji, Chanatowi Krymskiemu, były uciążliwe i nie przyniosły oczekiwanych szybkich sukcesów aż do bitwy pod Podhajcami w 1689; ostatecznie pokój wieczysty z Turcją podpisany w Karłowicach w 1699 spowodował zwrot Polsce utraconych w 1672 terytoriów.

Słownik WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE:
Historia początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie wojny polsko-tureckie.
Słownik WOJCIECHOWSKI STANISŁAW:
Historia prezydent RP, teoretyk i działacz spółdzielczości; od 1890 w ZMP Zet , od 1891 w Zjednoczeniu Robotniczym; współzałożyciel PPS, w 1895-1905 w jej kierownictwie; jeden z pionierów spółdzielczości w wojny polsko-tureckie.
Słownik WYSOCKI JÓZEF:
Historia generał; Walczył w stworzeniu listopadowym; członek TDP; przygotowywał z L. Mierosławskim plany stworzenia trójzaborowego; w 1848 członek Komitetu Narodowego w Krakowie; dowódca Legionu Polskiego na wojny polsko-tureckie.
Słownik WASZKOWSKI ALEKSANDER:
Historia 1841-1865) - działacz spiskowy; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik m. Warszawy od 10 XII 1863; w XII 1864 aresztowany i skazany na śmierć wojny polsko-tureckie.
Słownik WARSZAWSKI ADOLF:
Historia 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 członek Zarządu Głównego wojny polsko-tureckie.

Definicje jak wojny polsko-tureckie w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: