kwarciane wojsko co to znaczy

Definicja WOJSKO KWARCIANE biografia. wojska zaciężnego opłacanego z dochodu osiąganego z

Co znaczy WOJSKO KWARCIANE

Czym jest WOJSKO KWARCIANE: za panowania Stefana Batorego uchwalono organizację stałego wojska zaciężnego opłacanego z dochodu osiąganego z królewszczyzn (tak zwany kwarta); liczba wojska, raczej jazda szlachecka, sięgała 3,5-4 tys., a w przypadku potrzeby, po uchwale sejmu, zwiększano liczba pieniędzy i liczbę wojska; zaciągi przeprowadzali rotmistrzowie na podstawie ((tak zwany list przepowiednich wydawanych poprzez króla.

Słownik WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY:
Historia uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia tlenu i azotu z powietrza (1883 wojsko kwarciane.
Słownik WYSIEDLENIA:
Historia DEPORTACJE wojsko kwarciane.
Słownik WOJNA SMOLEŃSKA:
Historia SMOLEŃSK wojsko kwarciane.
Słownik WOJNY PÓŁNOCNE:
Historia WOJNA O INFLANTY; WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE; WOJNA PÓŁNOCNA (III wojsko kwarciane.
Słownik WILKIERZ:
Historia ustawy regulujące stosunki wewnętrzne w miastach albo wsiach lokowanych na prawie niemieckim wojsko kwarciane.

Definicje jak wojsko kwarciane w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: