wolin co to znaczy

Definicja WOLIN biografia. wybrzeżu Bałtyku, położony na wyspie Wolin; kluczowy ośrodek polityczny

Co znaczy WOLIN

Czym jest WOLIN: jeden z największych ośrodków miejskich i handlowych na pd. wybrzeżu Bałtyku, położony na wyspie Wolin; kluczowy ośrodek polityczny i kultowy (świątynia Trzygłowa) plemienia zachodniopomorskiego Wolinian od VIII w.; od schyłku XI w. tracił na znaczeniu na rzecz Szczecina; podbity został w 1121 poprzez Bolesława Krzywoustego i schrystianizowany poprzez Ottona z Bambergu; w l. 1140-1176 był siedzibą biskupstwa zachodniopomorskiego.

Słownik WARSZAWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA:
Historia jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego osiągnięcia i dalsze możliwości wolin.
Słownik WILKIERZ:
Historia ustawy regulujące stosunki wewnętrzne w miastach albo wsiach lokowanych na prawie niemieckim wolin.
Słownik WITOLD:
Historia Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i wsparł jego starania o tron wolin.
Słownik WOJNA O INFLANTY:
Historia 1557 roku traktatu pozwolskiego car Rosji Iwan IV Groźny uderzył na Inflanty i zdobył Narwę; W 1560 Dania zajęła wyspę Ozylię, a w 1561 Szwecja pd. część Zatoki Ryskiej; w 1559 interweniowała Polska wolin.
Słownik WYSZYŃSKI STEFAN:
Historia arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem podpisał w 1950 porozumienie wolin.

Definicje jak wolin w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: