gdańsk miasto wolne co to znaczy

Definicja WOLNE MIASTO GDAŃSK biografia. traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów

Co znaczy WOLNE MIASTO GDAŃSK

Czym jest WOLNE MIASTO GDAŃSK: utworzone na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi Narodów (1920-1939), ostatnim był Carl Burchhardt; Polska połączona była z Gdańskiem unią celną, miała zagwarantowane przywileje ekonomiczne, polityczne i wojskowe (garnizon i magazyn wojskowy na Westerplatte); poprzez cały moment międzywojenny dochodziło tam do konfliktów polsko-niemieckich; nareszcie 1938 A. Hitler wysunął żądanie przyłączenia miasta do Rzeszy, co miało doprowadzić do uregulowania stosunków polsko-niemieckich; spotkało się to z odmową Polski; 1 IX 1939 miasto włączono do Rzeszy (złamano opór obrońców Poczty Polskiej i Westerplatte).

Słownik WIŚNIOWIECKI MICHAŁ KORYBUT:
Historia MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI wolne miasto gdańsk.
Słownik WAWRZYNIAK PIOTR:
Historia ksiądz, działacz socjalny i gospodarczy w Wielkopolsce; W l. 1891-1910 patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, które zrzeszały banki ludowe; popierał tworzenie spółdzielni rolniczych jako wolne miasto gdańsk.
Słownik WYBRANIEC:
Historia PIECHOTA WYBRANIECKA wolne miasto gdańsk.
Słownik WORCELL STANISŁAW GABRIEL:
Historia działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem; wysiedlony z Francji za kontakty wolne miasto gdańsk.
Słownik WĘGLARSTWO:
Historia rewolucyjny w Europie; powstał na początku XIX w. we Włoszech; głosił hasła obalenia poprzez ruchy spiskowe absolutyzmu i utworzenia republiki demokratycznej; polskimi karbonariuszami byli: T wolne miasto gdańsk.

Definicje jak wolne miasto gdańsk w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: