narodowe wolnomularstwo co to znaczy

Definicja WOLNOMULARSTWO NARODOWE biografia. 1819; na czele W. Łukasiński; skupiała kilkudziesięciu

Co znaczy WOLNOMULARSTWO NARODOWE

Czym jest WOLNOMULARSTWO NARODOWE: sekretna organizacja patriotyczna; powstała w Warszawie w 1819; na czele W. Łukasiński; skupiała kilkudziesięciu oficerów z Królestwa Polskiego i szlachtę z Wielkopolski i Litwy; głosiła hasła zjednoczenia i odbudowy państwa polskiego; lewe skrzydło postulowało uwłaszczenie chłopów; rozwiązana w 1820 poprzez W. Łukasińskiego; przewarzająca część przeszła do Towarzystwa Patriotycznego.

Słownik WOJCIECHOWSKI ZYGMUNT:
Historia historyk; od 1929 prof. uniwersytetu w Poznaniu; od 1945 członek PAU; od 1952 członek PAN; w momencie okupacji hitlerowskiej wykładał na tajnym uniwersytecie; redaktor naczelny Przeglądu Zachodniego wolnomularstwo narodowe.
Słownik WITOLD:
Historia Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i wsparł jego starania o tron wolnomularstwo narodowe.
Słownik WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA:
Historia pod Magnuszewem (koło Warki) i w rejonie Baranowa Sandomierskiego w VIII 1944 poprzez oddziały 1 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR) o zdobycie i utrzymanie przyczółków na Wiśle; w rejonie Baranowa pod wolnomularstwo narodowe.
Słownik WIŚLANIE:
Historia zamieszkujące dorzecze górnej Wisły, z kluczowymi grodami w Wiślicy, Krakowie i Sandomierzu; utworzyli jedną z najwcześniejszych organizacji politycznych na ziemiach polskich; pod koniec IX w. kraj wolnomularstwo narodowe.
Słownik WOŁOS:
Historia POGAŃSTWO wolnomularstwo narodowe.

Definicje jak wolnomularstwo narodowe w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: