wołyń co to znaczy

Definicja WOŁYŃ biografia. Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w

Co znaczy WOŁYŃ

Czym jest WOŁYŃ: dzielnica leżąca pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi od XI w. odrębne księstwo; nareszcie XII w. połączone z księstwem halickim ( Ruś Czerwona); po wymarciu Rurykowiczów halicko-włodzimierskich na tron wstąpił przy poparciu Władysława Łokietka w 1327 książę mazowiecki Bolesław (Jerzy), który zapisał księstwo Kazimierzowi Wielkiemu; po śmierci w 1340 Jerzego do rywalizacji z Polską o Wołyń przystąpiło Ogromne Księstwo Litewskie, co doprowadziło do wojen z Litwą w l. 1340-1366, zakończonych opanowaniem Wołynia poprzez Litwę; włączony do Korony dopiero po unii lubelskiej w 1569 ( unie polsko-litewskie); włączony do Rosji w trakcie II i III rozbioru Polski; po odzyskaniu poprzez Polskę niepodległości znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej; region walk polsko-ukraińskich od 1943 ( UPA); po 1945 w granicach ZSRR.

Słownik WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE:
Historia dążenie Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i starania Zygmunta III Wazy mające na celu odzyskanie utraconej w 1599 korony szwedzkiej doprowadziły do wojny w Inflantach; mimo starań Jana wołyń.
Słownik WENEDOWIE:
Historia Wenetowie) - lud zamieszkujący ziemie polskie w okresie rzymskim, wzmiankowany w dziełach starożytnych (Tacyt, Ptolemeusz), utożsamiany czasami z ludnością prasłowiańską wołyń.
Słownik WAŃKOWICZ MELCHIOR:
Historia dziennikarz; W l. 1917-1918 w Korpusie Polskim w Rosji; w okresie międzywojennym raczej reportażysta gazet warszawskich; w czasie II wojny światowej korespondent wojenny w l. 1943-1945; do Polski wołyń.
Słownik WERYFIKACJA:
Historia po II wojnie światowej obywatelstwa polskiego tak zwany ludności autochtonicznej (szacowano ją na około 1,2 mln), przede wszystkim osobom należącym do mniejszości polskiej w Niemczech przed 1939 wołyń.
Słownik WORCELL STANISŁAW GABRIEL:
Historia działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem; wysiedlony z Francji za kontakty wołyń.

Definicje jak wołyń w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: