florenty zygmunt wróblewski co to znaczy

Definicja WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY biografia. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek

Co znaczy WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY

Czym jest WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY: (1845-1888) - fizyk; uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia tlenu i azotu z powietrza (1883); obliczył stałe krytyczne wodoru.

Słownik WOJNA AUSTRIACKO-POLSKA 1809:
Historia ramach wojny austriacko-francuskiej; austriacka armia arcyksięcia Ferdynanda d´Este (około 30 tys.) wkroczyła do Księstwa Warszawskiego; po bitwie pod Raszynem książę J. Poniatowski zajął znaczną wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WASILEWSKI LEON:
Historia Płochocki (1870-1936) - działacz i teoretyk PPS, dziennikarz, dyplomata, historyk; tata W. Wasilewskiej; w l. 1893-1994 w Lidze Narodowej; od 1896 w PPS jako jeden z przywódców nurtu wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WYBICKI JÓZEF:
Historia działacz polityczny, dziennikarz, pisarz; poseł na sejm delegacyjny w 1768 (współautor protestu po porwaniu senatorów); uczestnik konfederacji barskiej; w czasach stanisławowskich stronnik króla wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WŁADYSŁAW II WYGNANIEC:
Historia najstarszy syn Bolesława Krzywoustego; na mocy testamentu ojca został księciem zwierzchnim ( princepsem) i dostał jako dzielnicę dziedziczną Śląsk z ziemią lubuską; dążył do wzmocnienia władzy wróblewski zygmunt florenty.
Słownik WARCISŁAW I:
Historia Pomorza Zachodniego; W 1122 uznał się lennikiem Bolesława Krzywoustego, w zamian otrzymując pomoc polską w zjednoczeniu Pomorza; w 1127 próbował bez powodzenia zrzucić zwierzchność polską; zgodził wróblewski zygmunt florenty.

Definicje jak wróblewski zygmunt florenty w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: