jakub wujek co to znaczy

Definicja WUJEK JAKUB biografia. od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i

Co znaczy WUJEK JAKUB

Czym jest WUJEK JAKUB: (1541-1597) - poeta, jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego przekładu Biblii na j. polski; dzięki gruntownej znajomości łaciny, greki, hebrajskiego, niemieckiego i węgierskiego jego przekład (tak zwany Biblia Wujka) wycisnął trwałe piętno na polskim stylu biblijnym.

Słownik WYSŁOUCH BOLESŁAW:
Historia chemik, działacz ruchu ludowego, dziennikarz; W l. 1886-1887 wydawał wspólnie z żoną Marią Przegląd Socjalny ; opublikował w nim pierwszy program polskiego ruchu ludowego Szkice programowe; od 1889 wujek jakub.
Słownik WIELOPOLSKI ALEKSANDER:
Historia hrabia, konserwatywny polityk w Królestwie Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na sejm; występował przeciw kontynuowaniu wojny z Rosją; w 1846 wystosował list do kanclerza wujek jakub.
Słownik WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA:
Historia pod Magnuszewem (koło Warki) i w rejonie Baranowa Sandomierskiego w VIII 1944 poprzez oddziały 1 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR) o zdobycie i utrzymanie przyczółków na Wiśle; w rejonie Baranowa pod wujek jakub.
Słownik WILLISEN WILHELM:
Historia 1790-1879) - generał pruski, liberalny polityk; Walczył w wojnach napoleońskich; od 24 III 1848 komisarz królewski w Ogromnym Księstwie Poznańskim; doprowadził do ugody w Jarosławcu wujek jakub.
Słownik WOJEWÓDZTWO INFLANCKIE:
Historia INFLANTY wujek jakub.

Definicje jak wujek jakub w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: