wyszehrad co to znaczy

Definicja WYSZEHRAD biografia. Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł

Co znaczy WYSZEHRAD

Czym jest WYSZEHRAD: zjazdy - 1) w XI 1335 z udziałem Kazimierza Wielkiego, Karola Roberta Andegaweńskiego i Jana Luksemburskiego, który zrzekł się praw do tronu polskiego (za 20 tys. kóp groszy praskich); Jan i Karol Robert rozstrzygnęli także spór polsko-krzyżacki, przyznając Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską pod warunkiem zrzeczenia się ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego, jako wieczystej darowizny; ostatecznie ten spór rozstrzygnął dopiero traktat w 1343 w Kaliszu; 2) w VII 1339 - Kazimierz Ogromny za uznanie praw do Rusi Halicko-Włodzimierskiej i pomoc przeciw Krzyżakom, zagwarantował Andegawenom sukcesję tronu polskiego w przypadku bezpotomnej śmierci.

Słownik WAWELBERG HIPOLIT:
Historia 1843-1901) - bankier warszawski, działacz socjalny; założyciel zawodowej szkoły technicznej i Szkoły Inżynierskiej (1895 wyszehrad.
Słownik WITOLD:
Historia Kiejstuta, stryjeczny brat Władysława Jagiełły; konkurent Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego na Litwie, w 1382 zbiegł na ziemie zakonne; w 1384 pogodził się z Jagiełłą i wsparł jego starania o tron wyszehrad.
Słownik WOJNY PÓŁNOCNE:
Historia WOJNA O INFLANTY; WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE; WOJNA PÓŁNOCNA (III wyszehrad.
Słownik WOJNA PÓŁNOCNA (III):
Historia 1721 spowodowana dążeniem Szwecji do sięgnięcia po Dominium Maris Baltici i chęcią Rosji pod panowaniem Piotra I uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego; po rozpoczęciu poprzez Augusta II Wettina wyszehrad.
Słownik WYCECH CZESŁAW:
Historia nauczyciel, działacz ruchu ludowego; W okresie międzywojennym członek PSL-Wyzwolenie i SL; w momencie II wojny światowej stanął na czele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i Związku Nauczycielstwa wyszehrad.

Definicje jak wyszehrad w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: