mieczowych kawalerów zakon co to znaczy

Definicja ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH biografia. Alberta dla obrony i rozszerzenia posiadłości w

Co znaczy ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH

Czym jest ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH: zakon rycerski założony w 1202 poprzez biskupa ryskiego Alberta dla obrony i rozszerzenia posiadłości w Inflantach; podjął podobnie jak Zakon Krzyżacki próbę utworzenia własnego państwa, kosztem plemion bałtyckich (Łotyszy i Litwinów) i ugrofińskich (Estończyków) i poprzez ekspansję na Ruś (zatrzymaną po przegranej bitwie na jeziorze Pejpus w 1242); wskutek klęski poniesionej w bitwie z wojskami litewskimi w 1236 pod Szawlami połączył się w 1236 na prawach autonomicznych z Zakonem Krzyżackim. W 1561 uległ zeświecczeniu.

Słownik ZAGŁĘBIE STAROPOLSKIE:
Historia Okręg Przemysłowy; rozciągało się po obu stronach Gór Świętokrzyskich; najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy na ziemiach polskich (Krzemionki Opatowskie - w okresie neolitu wydobywano tu krzemień; na zakon kawalerów mieczowych.
Słownik ZWIˇZEK SPÓŁEK ZAROBKOWYCH I GOSPODARCZYCH:
Historia spółdzielcza; powstała w Poznaniu w 1871; zrzeszała polskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, rolniczo-handlowe, banki ludowe; w 1885 utworzyła w Poznaniu Bank Związku Spółek Zarobkowych zakon kawalerów mieczowych.
Słownik ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ (ZMW):
Historia Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej - organizacja młodzieżowa utworzona w 1957 po rozpadzie ZMP; politycznie i programowo podporządkowany był ZSL; liczebność w 1970 około 1 mln członków zakon kawalerów mieczowych.
Słownik ZWIˇZEK ODWETU:
Historia ARMIA KRAJOWA zakon kawalerów mieczowych.
Słownik ZIEMIA CHEŁMIŃSKA:
Historia pograniczu Pomorza Gdańskiego, Prus i Mazowsza; nadana w 1226 Zakonowi Krzyżackiemu poprzez Konrada Mazowieckiego, który zachował jednak nad nią prawa zwierzchnie, podważane poprzez Krzyżaków zakon kawalerów mieczowych.

Definicje jak zakon kawalerów mieczowych w Biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: