roman zambrowski co to znaczy

Definicja ZAMBROWSKI ROMAN biografia. KPP od 1928, PPR od 1944, PZPR od 1948; wydalony z PZPR w

Co znaczy ZAMBROWSKI ROMAN

Czym jest ZAMBROWSKI ROMAN: (1909-1977) - nauczyciel, działacz komunistyczny; członek KPP od 1928, PPR od 1944, PZPR od 1948; wydalony z PZPR w 1968; członek Biura Politycznego KC PPR 1945-1948 i KC PZPR 1948-1963; w l. 1943-1944 był oficerem politycznym Armii Polskiej w ZSRR; stał na czele Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1954-1954); poseł do KRN (1944-1947), wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego i poseł na sejm PRL (1952-1965).

Słownik ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL):
Historia powstała 27-29 XI 1949 z połączenia Stronnictwa Ludowego i - Polskiego Stronnictwa Ludowego; uznała kierowniczą rolę PZPR i wnosiła swój wkład w budowanie ustroju socjalistycznego; realizowała zambrowski roman.
Słownik ZIEMIE ODZYSKANE:
Historia obszarów przyznanych Polsce na zachodzie na mocy decyzji konferencji poczdamskiej ( kwestia polska w czasie konferencji Wielkiej Trójki); obejmowały one w 1945 4 obszary: Śląsk Opolski - pełnomocnik zambrowski roman.
Słownik ZWIˇZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID):
Historia zjednoczenia 11 organizacji kombatanckich; Zajmował się pomocą dla uczestników walk o niepodległość i ochroną pamiątek dotyczących walki z hitlerowcami, współpracował w tej ostatniej kwestii z Poradą zambrowski roman.
Słownik ZAOLZIE:
Historia lat dwudziestych XX w. na ustalenie leżącej na zach. od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która znalazła się faktycznie w XI 1918, wskutek umowy pomiędzy polską Poradą Narodową Księstwa Cieszyńskiego zambrowski roman.
Słownik ZMW RP:
Historia zobacz ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zambrowski roman.

Definicje jak zambrowski roman w Biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: