zasad co to znaczy

Co to jest ZASAD¬CA biografia. werbunek osadników i przeprowadzająca lokację wsi albo miasta na

Co znaczy ZASAD¬CA

Definicja ZASAD¬CA: osoba organizująca na podstawie umowy z panem feudalnym werbunek osadników i przeprowadzająca lokację wsi albo miasta na prawie niemieckim; Zasadźca zwykle zostawał sołtysem na wsi albo wójtem w mieście.

Definicje jak ZASAD¬CA w Słownik definicji Z .