zwiˇzek robotników polskich co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (ZRP) biografia. propagowała hasła walki ekonomicznej

Co znaczy ZWIˇZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (ZRP)

Czym jest ZWIˇZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (ZRP): partia robotnicza; powstała w Królestwie Polskim w 1889; propagowała hasła walki ekonomicznej robotników; organizowała kasy oporu, strajki, na przykład bunt łódzki 1892, działalność oświatową; jej działacze brali udział w zjeździe paryskim polskich socjalistów 1892; utworzyli razem z II Proletariatem w 1893 PPS, a następnie SDKPiL; czołowi działacze: J. Marchlewski, J. Leder, J. Tański; ideowym patronem był L. Krzywicki.

Słownik ZWZ:
Historia zobacz ZWIˇZEK WALKI ZBROJNEJ zwiˇzek robotników polskich (zrp).
Słownik ZIEMIA CHEŁMIŃSKA:
Historia pograniczu Pomorza Gdańskiego, Prus i Mazowsza; nadana w 1226 Zakonowi Krzyżackiemu poprzez Konrada Mazowieckiego, który zachował jednak nad nią prawa zwierzchnie, podważane poprzez Krzyżaków zwiˇzek robotników polskich (zrp).
Słownik ZAMOYSKI JAN:
Historia polityk, kanclerz ogromny koronny, hetman ogromny koronny od 1578; po studiach we Włoszech sekretarz na dworze Zygmunta Augusta; współautor koncepcji elekcji viritim; w momencie pierwszej wolnej zwiˇzek robotników polskich (zrp).
Słownik ZRZESZENIE KATOLIKÓW:
Historia CARITAS zwiˇzek robotników polskich (zrp).
Słownik ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH (ZSP):
Historia studencka powołana w 1950 poprzez przekształcenie Federacji Polskich Organizacji Studenckich; w skład ZSP weszły między innymi Bratnie Pomoce i studenckie koła naukowe; ideologicznie i politycznie zwiˇzek robotników polskich (zrp).

Definicje jak zwiˇzek robotników polskich (zrp) w Biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: