husytyzm habsburgowie co to znaczy

Husytyzm, Habsburgowie, Holocaust, Hozjusz Stanisław, Hołówko Tadeusz, Hotel Lambert, Heltman

Definicje historyczne na H

 • Co znaczy HARCERSTWO Definicja ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
 • Co znaczy HIBERNA Definicja SKARB KRÓLEWSKI
 • Co znaczy HORODŁO Definicja UNIE POLSKO-LITEWSKIE
 • Co znaczy HASKALA Definicja ŻYDZI
 • Co znaczy HASIOR WŁADYSŁAW Definicja pomników, między innymi Ratowników górskich , Rozstrzelanych partyzantów
 • Co znaczy HEMPEL JAN Definicja KPP od 1921 (do 1930 w KC), współpracownik pism komunistycznych między innymi Kultury Robotniczej
 • Co znaczy HAUKE BOSAK JÓZEF Definicja na Kielecczyźnie (II 1864) wyemigrował do Francji; był członkiem Ogniska Republikańskiego
 • Co znaczy HERB Definicja chorągwiach, pieczęciach; 2) godło państwa, ziemi, miasta
 • Co znaczy HURKO IOSIF Definicja jego rządów polityka rusyfikacji osiągnęła największe natężenie
 • Co znaczy HANZA Definicja Północnym., z Lubeką na czele; prowadził wspólną politykę wobec krajów nadbałtyckich i rejonu Morza
 • Co znaczy HALLER JÓZEF Definicja w Legionach Polskich dowódca II Brygady i Polskiego Korpusu Posiłkowego; po bitwie pod Rarańczą
 • Co znaczy HORZYCA WILAM Definicja teatralny; członek i teoretyk ekipy Skamander; redaktor czasopism: Droga (przy tym czasopiśmie
 • Co znaczy HEWELIUSZ JAN Definicja konstruowanych samodzielnie lunet; powiodło mu się między innymi odrysować powierzchnię Księżyca i
 • Co znaczy HENRYK III GŁOGOWSKI Definicja rywalizował z Władysławem Łokietkiem o spadek po Przemyśle II, popierany poprzez duchowieństwo
 • Co znaczy HETMAN Definicja w. dożywotni urząd centralny; w Rzeczypospolitej najwyższym dowódcą był hetman ogromny koronny, a w
 • Co znaczy HENRYK II POBOŻNY Definicja wielkopolski od 1238; kontynuował politykę zjednoczeniową ojca; zginął w bitwie pod Legnicą w 1241
 • Co znaczy HENRYK SANDOMIERSKI Definicja sandomierskiej, początkowo pod opieką Salomei, samodzielnie rządził w dzielnicy od 1153
 • Co znaczy HENRYK IV PROBUS Definicja 1274, kłodzki od 1278, wieluński od 1282, krakowski od 1288; prowadził ożywioną politykę
 • Co znaczy HOŁD LENNY Definicja wasal przysięgał wierność i podporządkowanie, senior w zamian zapewniał mu opiekę i przyjaźń
 • Co znaczy HRYNIEWIECKI IGNACY Definicja wspólnie z N. Rysakowem przeprowadził 1 (13) III 1981 udany zamach bombowy na cara Aleksandra II
 • Co znaczy HANDELSMAN MARCELI Definicja naczelny Przeglądu Historycznego ; w swoich badaniach zajmował się: metodologią historii, historią
 • Co znaczy HENRYK WALEZY Definicja syn Katarzyny Medycejskiej i króla Francji Henryka II Valois; wybrany na króla Polski w czasie
 • Co znaczy HOSPODAR Definicja tytuł dawnych książąt Mołdawii i Wołoszczyzny, stosowany także poprzez ogromnych książąt litewskich
 • Co znaczy HOHENZOLLERNOWIE Definicja szwabską (jako Hohenzollern Sigmaringen panowali w XIX w. w Rumunii) i prusko-brandenburską, której
 • Co znaczy HAKATA Definicja początkowo nosiła nazwę H. K. T. Verein od pierwszych liter nazwisk założycieli F. Hansemanna, H
 • Co znaczy HUFIEC ŚWIĘTY Definicja osób; 7 IV 1833 wyruszył na pomoc stworzeniu we Frankfurcie n. Menem
 • Co znaczy HODO Definicja klęskę w starciu pod Cedynią
 • Co znaczy HOŁDY PRUSKIE Definicja zawartego w 1525 poprzez Albrechta Hohenzollerna z Zygmuntem I Starym; ostatni hołd złożył w 1641
 • Co znaczy HANUSZKIEWICZ ADAM Definicja Warszawie; współtwórca teatru telewizji; twórca przedstawień teatralnych: Zbrodnia i kara
 • Co znaczy HYMN NARODOWY Definicja kluczową pieśnią narodową stał się od 1831 Mazurek Dąbrowskiego; pewną rolę odgrywała również pieśń
 • Co znaczy HENRYK I BRODATY Definicja najwybitniejszych władców polskich epoki rozdrobnienia feudalnego, książę wrocławski 1201
 • Co znaczy HUSARIA Definicja o prostej głowni), szable, kopie i pistolety; jeździec chroniony był poprzez hełm i zbroję; jej
 • Co znaczy HIRSZFELD LUDWIK Definicja 1911 pracował w Instytucie Badania Raka w Heidelbergu, stworzył podstawy edukacji o ekipach krwi i
 • Co znaczy HADZIACZ, ugoda Definicja kozackim Janem Wyhowskim a Polską; przewidywano utworzenie na wzór Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Co znaczy HLOND AUGUST Definicja polskiej części diecezji wrocławskiej, w 1925 biskup katowicki; od 1926 arcybiskup poznański i
 • Co znaczy HELTMAN WIKTOR Definicja listopadowym; na emigracji był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego; współautor
 • Co znaczy HOTEL LAMBERT Definicja a od 1861 W. Czartoryski; nazwa pochodzi od hotelu zakupionego w Paryżu poprzez A. J
 • Co znaczy HOŁÓWKO TADEUSZ Definicja Frakcji Rewolucyjnej; w momencie I wojny współorganizator POW; w 1918 w Tymczasowym Rządzie Ludowym
 • Co znaczy HOZJUSZ STANISŁAW Definicja polskiej kontrreformacji; wywodził się z mieszczańskiej rodziny (nobilitowany w 1562); po studiach
 • Co znaczy HOLOCAUST Definicja zapoczątkowana ich prześladowaniami od IV 1933; planowa masowa eksterminacja w momencie II wojny
 • Co znaczy HABSBURGOWIE Definicja 1918 (od 1805 jako cesarze austriaccy) i z przerwami na tronie cesarskim w Niemczech od XIII w. do
 • Co znaczy HUSYTYZM Definicja cztery artykuły praskie , gdzie domagano się sekularyzacji dóbr kościelnych, komunii pod dwiema

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Husytyzm, Habsburgowie, Holocaust, Hozjusz Stanisław, Hołówko Tadeusz, Hotel Lambert, Heltman Wiktor, Hlond August, Hadziacz, Ugoda, Hirszfeld Ludwik, Husaria znaczenie.

Co to jest Husytyzm, Habsburgowie, Holocaust, Hozjusz Stanisław wyjaśnienie.